Quảng Bình: Đảm bảo kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2023

Địa phương
11:41 AM 17/03/2023

Để đảm bảo nên kinh tế trên địa bàn tăng trưởng và phát triển theo đúng kế hoạch, UBND tỉnh đã có Công văn số 400/UBND-TH yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, chủ động, linh hoạt nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2023 theo Kế hoạch hành động số 26/KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh và kế hoạch hành động của đơn vị.

UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung, cụ thể: Về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, triển khai nhiều kênh kết nối với đầu mối tin cậy để hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trong đó, chính sách hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm thu hút đầu tư trên địa bàn, đồng thời tiếp tục kết nối với doanh nghiệp cung cấp thông tin đầu mối cung ứng nông sản trên sàn thương mại điện tử. 

Quảng Bình: Đảm bảo kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2023 - Ảnh 1.

Trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình

Trong sản xuất công nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ở khâu tiêu thụ sản phẩm như tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại. Triển khai tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, thực hiện chính sách hỗ trợ thuế, phí và đẩy nhanh tiến độ dự án công nghiệp lớn đang triển khai.

Về lĩnh vực dịch vụ, đổi mới tổ chức kết nối cung cầu trên môi trường trực tuyến và dựa trên những nền tảng mới, tạo kênh tiêu thụ thuận lợi, ổn định, vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam". Khuyến khích ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử, công nghệ số vào hoạt động mua bán hàng hóa tại hệ thống hạ tầng thương mại, phát triển phương thức bán lẻ mới để đáp ứng yêu cầu, xu hướng mua sắm của người tiêu dùng. 

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phát triển du lịch, ngành, nghề du lịch trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với các cấp, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên du lịch. Đồng bộ chính sách hỗ trợ cho hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, thực hiện giải pháp mạnh giúp giải quyết dứt điểm nạn xe dù, bến cóc để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đối với tín dụng, tài chính, đầu tư và xây dựng, triển khai quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ về điều hành ngân sách năm 2023, giải pháp tăng thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. Chú trọng giải pháp khơi thông rào cản về vốn, tín dụng, thủ tục hành chín để nâng cao giá trị gia tăng cho ngành Công nghiệp. 

Song song thúc đẩy triển khai dự án sản xuất công nghiệp, thực hiện giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững theo chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành, Trung ương và UBND tỉnh. Nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động - việc làm, chất lượng đào tạo nghề, chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trong ngành Du lịch và tăng năng suất lao động nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp. Cùng đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Chuyển đổi số, chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê và đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi tình hình kinh tế vĩ mô, tham mưu giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH. Nhanh chóng kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh định hướng, giải pháp phù hợp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Cùng với đó, thường xuyên chủ động, phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành Trung ương, theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH trong nước và khu vực để dự báo, tham mưu chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu UBND tỉnh đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có giải pháp, đối sách phù hợp, kịp thời.

Ngọc Tú - Hồng Hải
Ý kiến của bạn