Quảng Bình: Phát huy vai trò của Đảng đối với hoạt động của doanh nghiệp

Địa phương
09:12 AM 16/02/2023

Mới đây, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Trong năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, các cấp ủy Đảng cơ sở đã lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo doanh nghiệp, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp. 

Quảng Bình: Xây dựng và phát huy vai trò của Đảng đối với hoạt động của doanh nghiệp - Ảnh 1.

Ông Đoàn Ngọc Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phát biểu tại hội nghị

Cụ thể, các doanh nghiệp trong Khối đã tích cực đẩy mạnh nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, nỗ lực, phấn đấu triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; từng bước khắc phục khó khăn, chủ động tái cơ cấu, sắp xếp lại ngành nghề sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý, đổi mới công nghệ, trang thiết bị, cải tiến kỹ thuật. 

Nhờ đó, tổng doanh thu các doanh nghiệp toàn khối trong năm đạt hơn 13.660 tỷ đồng, đạt hơn 101% so với kế hoạch, tăng 5,8 % so với cùng kỳ năm 2021. Các doanh nghiệp đã tập trung nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 104% kế hoạch giao; thu nhập bình quân của người lao động trong khối đạt gần 07 triệu đồng/người/tháng.

Về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tích cực chỉ đạo việc tuyên truyền kết quả các kỳ họp của Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa XVIII; các Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ chính trị, Ban Bí thư. 

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiếp nhận 7 tổ chức cơ sở Đảng và tiến hành sáp nhập, nâng cấp thành Đảng ủy cơ sở, kiện toàn 03 cấp ủy cơ sở và các chức danh chủ chốt của cấp ủy, giải thể 1 Chi bộ cơ sở, quyết định thành lập 01 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân. 

Ngoài ra, công tác đảng viên, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành công văn chỉ đạo và giao chỉ tiêu cho các cấp ủy cơ sở tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới. Nhờ đó, năm 2022, Đảng bộ Khối đã kết nạp được 135 đảng viên mới, đạt 4,2% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ từ đầu năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Tại một số đơn vị, người lao động bị thiếu việc làm, thu nhập giảm sút, nợ lương; nộp ngân sách cho Nhà nước và thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động còn chậm, thiếu sự kịp thời; việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của một số đơn vị còn chung chung, thiếu tính thực tiễn, chưa xác định được nội dụng trọng tâm, đột phá để thực hiện; xây dựng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo ở nhiều đơn vị còn hình thức, hiệu ứng lan tỏa chưa cao; chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm còn ít; công tác phát triển đảng viên, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới còn thấp; vai trò của các tổ chức đoàn thể ở một số đơn vị chưa được thể hiện rõ nét, thiếu tích cực trong việc lãnh, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Quảng Bình: Xây dựng và phát huy vai trò của Đảng đối với hoạt động của doanh nghiệp - Ảnh 2.

Ông Phạm Quang Ánh - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022

Mục tiêu và định hướng năm 2023, cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nghề, sắp xếp bộ máy quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp; có những giải pháp tích cực để tháo gỡ khó khăn trong doanh nghiệp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, kinh phí phục vụ chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử tại doanh nghiệp; tập trung tìm kiếm, tạo đủ việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Quảng Bình: Xây dựng và phát huy vai trò của Đảng đối với hoạt động của doanh nghiệp - Ảnh 3.

Nhiều tập thể đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen cho các đơn vị, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2022

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Khối, các doanh nghiệp trong Khối đã đạt được trong năm qua; đồng thời cũng yêu cầu Đảng ủy, Ban Thường vụ Khối Doanh nghiệp tập trung lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người lao động; chú trọng xây dựng, thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở ở doanh nghiệp.

Tích cực tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp; công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp phải được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cấp ủy các cấp cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; chủ động đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Ngọc Tú - Hồng Hải
Ý kiến của bạn