Quảng Bình: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản

Địa phương
11:49 AM 14/03/2023

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Công văn số 371/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về khoáng sản, các văn bản chỉ đạo liên quan đến tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân, giám sát việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt theo thẩm quyền. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; rà soát, thống kê các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh, đề xuất giải pháp quản lý, tham mưu cấp phép khai thác đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình và các dự án trọng điểm khác của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, sở Giao thông vận tải nghiên cứu, khảo sát xây dựng khu vực tạm giữ phương tiện đường thủy để phục vụ công tác xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông. Yêu cầu chủ phương tiện, thiết bị khai thác, vận chuyển cất, sỏi phải đăng ký theo quy định của pháp luật giao thông đường thủy nội địa, pháp luật liên quan. Đồng thời lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu, thông tin về phương tiện, thiết bị sử dụng để khai thác, vận chuyển cát, sỏi…

Quảng Bình: Tăng cường thúc đẩy công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh - Ảnh 1.

Trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình

Ngoài ra, các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng vật liệu xây dựng tại cơ sở sản xuất, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Xử lý theo quy định trường hợp sử dụng vật liệu xây dựng không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không đảm bảo chất lượng và không đảm bảo các điều kiện khác theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân găm hàng, ép giá đối với nguồn vật liệu cung cấp cho các dự án. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán đối với việc kinh doanh khoáng sản. Xử lý tình trạng hợp pháp hóa, hợp thức hóa chứng từ đầu vào đối với việc sử dụng khoáng sản tại các công trình, dự án tổ chức kiểm tra việc trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để khai thác khoáng sản.

Tất cả các sở, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn thực hiện nghiêm việc không khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo điều kiện kinh doanh. Kịp thời ngăn chặn, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách xuất, nhập khẩu để buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép khoáng sản qua biên giới. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về lao động của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản, điều tra tai nạn lao động và những vi phạm an toàn, vệ sinh lao động. Nhanh chóng xử lý theo thẩm quyền hành vi vi phạm pháp luật lao động của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản, nhất là đối với mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

Đặc biệt, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyền truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Phát huy vai trò của cơ quan thông tin, báo chí nhất là định hướng thông tin mạng xã hội trong việc đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, lên án đối với hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh tài nguyên khoáng sản. 

Cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Nơi nào để xảy ra vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong dư luận thì Chủ tịch cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và quy định pháp luật.

Trong quá trình thẩm định các dự án, công trình, các sở, ban, ngành và địa phương có trách nhiệm thẩm định khối lượng khoáng sản được phép khai thác tận thu và yêu cầu chủ đầu tư trước khi tiến hành khai thác khoáng sản phải thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Tú - Hồng Hải
Ý kiến của bạn