Quảng Bình: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Địa phương
07:00 PM 03/05/2023

Trong thời gian qua, trên địa bản tỉnh Quảng Bình triển khai nhiều dự án đầu tư khu nhà ở thương mại, khu đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị và tạo nguồn thu ngân sách lớn của tỉnh.

Để giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm giao đất cho nhà đầu tư, phát huy hiệu quả dự án, ngày 28/4/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 807/UBND-KT yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo, xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để công tác giải phóng mặt bằng vướng mắc kéo dài, làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn kiểm tra, giám sát việc người dân xây dựng công trình, tạo lập tài sản trên đất, mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái phép tại các khu đất đã được quy hoạch, có chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án, xử lý trường hợp vi phạm.

Quảng Bình: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng - Ảnh 1.

Trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình

Chủ đầu tư, các đơn vị, tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức mặt trận, đoàn thể địa phương trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng quy định của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; xử lý trường hợp cố tình vi phạm, làm trái quy định của pháp luật trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.  

Ngọc Tú - Hồng Hải
Ý kiến của bạn