Quảng Bình: Tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh, sản xuất cho các doanh nghiệp

Địa phương
03:03 PM 13/04/2023

Vừa qua, tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 631/UBND-NCVX về thực hiện nội dung kết luận trong Báo cáo Công tác Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 12/2022 và tháng 01/2023, tiếp tục có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh, sản xuất cho các doanh nghiệp giai đoạn hiện nay.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có giải pháp phòng ngừa các sai phạm của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới trên địa bàn và kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của các trung tâm Đăng kiểm; có chính sách giải quyết chế độ Bảo hiểm Thất nghiệp, chế độ hỗ trợ chính sách đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm mới cho công nhân lao động bị mất việc, tạm nghỉ việc; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý về đất đai, xây dựng để loại hình du lịch homestay, farmstay vận hành và phát triển phù hợp hơn.

Quảng Bình: Tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh, sản xuất cho các doanh nghiệp  - Ảnh 1.

Trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình

Tiếp tục đảm bảo an toàn cho người tham gia lễ hội những tháng đầu năm, kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh tại lễ hội; phối hợp với tổ chức ngân hàng tín dụng có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bất động sản.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác thanh, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra, kiểm tra, Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật... 

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường và lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; hướng dẫn đơn vị, địa phương trong việc giải quyết tranh chấp về đất đai, phối hợp với sở, ngành liên quan hướng dẫn công dân thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ trong việc yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, sở, ngành, địa phương nắm chắc thông tin, tình hình những vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người, chủ động phương án, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp xử lý có hiệu quả; ngăn chặn kịp thời từ cơ sở đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động người dân vi phạm pháp luật, tụ tập đông người tại trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước ở tỉnh, Trung ương.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, có biện giải quyết dứt điểm ngày từ cơ sở các vụ việc mới phát sinh, không để khiếu nại đông người, vượt cấp, kéo dài. 

Ngọc Tú - Hồng Hải
Ý kiến của bạn