Quảng Bình: Thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn

Địa phương
09:54 AM 07/04/2024

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo kết quả đánh giá, giám sát đầu tư đối với các dự án của nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do tỷ lệ nhà đầu tư có chủ trương đầu tư triển khai các dự án vẫn còn thấp, trong đó có nhiều nguyên nhân như biến động của thị trường bất động sản. Trách nhiệm của nhà đầu tư trong thực hiện cam kết với tỉnh, việc thực hiện thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng còn chậm. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành chưa chặt chẽ. Vì vậy, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai các dự án.

Quảng Bình: Thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn- Ảnh 1.

Quang cảnh cuộc họp

Cũng theo báo cáo của các sở, ngành, hiện nay, trong các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) của tỉnh có 181 dự án được cấp chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký 113.000 tỷ đồng, diện tích đất theo chủ trương đầu tư 1.173 ha. Số dự án đã được giao đất, cho thê đất 144 dự án, trong đó 100 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, 32 dự án đã được giao đất nhưng chậm tiến độ triển khai, 10 dự án thực hiện bảo đảm tiến độ, 02 dự án đang tạm dừng hoạt động. Số dự án chưa được giao đất, cho thuê đất, đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 37 dự án, trong đó 10 dự án chậm tiến độ, 27 dự án bảo đảm tiến độ. Các dự án bị thu hồi do chậm tiến độ trong KKT, KCN 18 dự án.

Đối với khu vực ngoài các KKT, KCN có 662 dự án nhà đầu tư đề nghị giao đất, cho thuê đất đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư, còn nhiều dự án vẫn chậm tiến độ. Năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức giám sát đầu tư đối với 105 dự án, trong đó chủ trì, tổ chức kiểm tra thực địa để giám sát đầu tư 30 dự án và ban hành văn bản đốc thúc tiến độ, yêu cầu báo cáo giám sát đầu tư, thực hiện các thủ tục pháp lý đối với 75 dự án.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ngành tích cực phối hợp, chủ động tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án không có khả năng thực hiện, tránh lãng phí nguồn lực của Nhà nước, của tỉnh.

Quảng Bình: Thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn- Ảnh 2.

Đồng chí Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu

Đồng chí Trần Thắng khẳng định tinh thần của tỉnh là tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư để triển khai dự án, trong đó kịp thời động viên, biểu dương các dự án triển khai hiệu quả, có sự đóng góp tích cực cho tỉnh; tập trung tháo gỡ, tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư triển khai các dự án đang triển khai.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiên quyết xử lý, tham mưu UBND tỉnh thu hồi dự án, thu hồi chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật đối với các dự án vi phạm quy định pháp luật, nhà đầu tư thiếu tâm huyết, thiện chí, cố tình kéo dài thời gian hoặc không triển khai; tuyệt đối không được làm thất thoát ngân sách, tài nguyên đất đai và các tài nguyên khác.

Minh Tú
Ý kiến của bạn