Quảng Nam: Các dự án chiếm hơn 81% diện tích khu vực ven biển Điện Bàn - Hội An

Địa phương
02:26 PM 24/08/2022

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Văn bản số 5570/UBND-KTN về tình hình công tác quản lý quy hoạch, đầu tư khu vực ven biển từ thị xã Điện Bàn đến TP. Hội An và các vướng mắc trong quản lý quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án tại khu vực.

Theo đó, kể từ năm 2003, sau khi hoàn thành Quy hoạch định hướng phát triển du lịch; khu vực ven biển Hội An - Điện Bàn đã thu hút nhiều nhà đầu tư, chủ yếu là các dự án du lịch, đặt cơ sở nền móng ban đầu cho phát triển du lịch khu vực ven biển, du lịch Hội An và Điện Bàn.

Đến năm 2013, khi đồ án Quy hoạch chung 603 được phê duyệt đã đảm bảo căn cứ, cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, thu hút đầu tư, triển khai các hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án. Kết quả, toàn bộ khu vực đã thu hút tổng cộng khoảng 63 dự án.

Quảng Nam: Các dự án chiếm hơn 81% diện tích khu vực ven biển Điện Bàn - Hội An - Ảnh 1.

Các dự án chiếm hơn 81% diện tích khu vực ven biển Điện Bàn - Hội An

Cụ thể: Dự án du lịch gồm 32 dự án (trong đó: thị xã Điện Bàn 15 dự án; TP. Hội An 17 dự án). Dự án các khu công viên, bãi tắm và chức năng hỗn hợp gồm 21 dự án (trong đó, thị xã Điện Bàn: 10 dự án; TP. Hội An: 11 dự án). Dự án các khu dân cư tái định cư gồm 10 dự án (trong đó, thị xã Điện Bàn: 6 dự án; TP. Hội An: 4 dự án). Tổng quy mô diện tích các dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khoảng 1.288,5ha/1.586,6ha; chiếm 81,2% tổng diện tích ranh giới đồ án.

Phần diện tích còn lại bao gồm các hạng mục hạ tầng chung, như tuyến đường giao thông ĐT603B kết nối TP.Hội An - thị xã Điện Bàn; vệt cây xanh dọc trục giao thông, ven sông, ven biển; bãi cát, mặt nước.

Đến thời điểm hiện tại, phần lớn diện tích đồ án đã được phủ kín quy hoạch chi tiết 1/500; đã thu hút đủ các dự án với nhiều loại hình đảm bảo phù hợp theo hồ sơ quy hoạch chung được duyệt cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phần lớn các dự án thuộc TP. Hội An và phía Đông đường 603B thuộc thị xã Điện Bàn đã đưa vào hoạt động, đã phát huy các giá trị, lợi thế khu vực ven biển và hình thành vệt phát triển du lịch theo định hướng quy hoạch du lịch năm 2003; Quy hoạch vùng Đông (phê duyệt năm 2013) và Quy hoạch vùng tỉnh (phê duyệt năm 2014).

Kết quả triển khai hồ sơ quy hoạch phân khu theo yêu cầu như sau:

Đối với khu vực TP.Hội An được phê duyệt quy hoạch chung từ năm 2005 và đến năm 2010, UBND tỉnh đã có chủ trương điều chỉnh lại quy hoạch chung. Đến nay hồ sơ quy hoạch chung đã thực hiện báo cáo thông qua tại địa phương; kế hoạch đăng ký báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng và các trình tự thủ tục pháp lý khác đảm bảo theo quy định. Sau khi đồ án quy hoạch chung được duyệt sẽ làm căn cứ để triển khai các đồ án quy hoạch phân khu, trong đó có khu vực ven biển của thành phố.

Đối với khu vực thị xã Điện Bàn, trên cơ sở hồ sơ quy hoạch chung được duyệt năm 2013 và thời điểm công nhận thị xã vào năm 2015. Thị xã Điện Bàn đã triển khai lập các quy hoạch phân khu cho các khu vực của thị xã theo đúng quy định. Kết quả đã hoàn thành được các Quy hoạch phân khu Điện Thắng và Quy hoạch phân khu Phương An vào năm 2017. Năm 2018, trong quá trình triển khai lập quy hoạch phân khu Tây đường 607, UBND tỉnh có chủ trương thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung. Đến nay, hồ sơ quy hoạch chung đã thực hiện báo cáo thông qua UBND tỉnh, lấy ý kiến Bộ Xây dựng.

Sau khi đồ án quy hoạch chung được duyệt sẽ làm căn cứ để tiếp tục triển khai các đồ án quy hoạch phân khu, trong đó có khu vực ven biển của thị xã Điện Bàn. Theo đó, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ vệt ven biển thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An chưa có hồ sơ quy hoạch phân khu. Hiện nay, công tác quản lý, thu hút đầu tư và triển khai các dự án theo quy hoạch chi tiết 1/500 căn cứ trên hồ sơ Quy hoạch chung theo tỷ lệ 1/5.000 được duyệt.

Vướng mắc trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án ven biển: Thời gian qua, một số dự án thuộc vệt ven biển thị xã Điện Bàn đến TP.Hội An đang gặp các vướng mắc liên quan đến yêu cầu đánh giá sự phù hợp của quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án với hồ sơ quy hoạch phân khu của khu vực...

Về triển khai các dự án tại khu vực này, hiện nay đã có 15 dự án đã hoàn thành và đang hoạt động (TP. Hội An có 9 dự án, thị xã Điện Bàn có 6 dự án); 10 dự án đang triển khai và 7 dự án đang trong quá trình thực hiện thủ tục. Tổng diện tích các dự án đã lấp đầy 1/500 khoảng 1.288,5ha/1.586,6ha; chiếm 81,2% tổng diện tích khu vực.

Phùng Sơn - Nguyễn Tuấn
Ý kiến của bạn
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,7% Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,7%

Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 5 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15,1%; doanh thu du lịch lữ hành tăng 45,1%.