Quảng Nam: Chủ đầu tư xin chấm dứt dự án KĐT Viêm Minh - Hà Dừa mở rộng

Địa phương
05:27 PM 21/10/2022

UBND TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã có Văn bản số 427/TB-UBND liên quan đến việc tham gia ý kiến chấm dứt hoạt động dự án Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa mở rộng tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Điện Bàn làm chủ đầu tư.

Sau khi nghe Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Điện Bàn báo cáo việc chấm dứt hoạt động dự án và ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia dự họp, ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận một số nội dung sau:

Dự án Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc được UBND tỉnh thống nhất chủ trương mở rộng ranh giới dự án tại Công văn số 2780/UBND-KTN ngày 05/6/2017, dự án nằm trong danh mục dự án thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung tại Công văn số 3631/UBND-KTN ngày 06/7/2018.

Quảng Nam: Chủ đầu tư xin chấm dứt dự án KĐT Viêm Minh - Hà Dừa mở rộng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Đến nay, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch thu hồi đất số 142/KH-UBND ngày 06/9/2017 và Thông báo thu hồi đất số 594/TB-UBND ngày 28/11/2018 để triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện phần diện tích mở rộng (dự án Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa mở rộng).

Tuy nhiên, do công tác giao chủ đầu tư đối với phần diện tích mở rộng nêu trên chưa chặt chẽ về mặt pháp lý; nên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn tự nguyện trả lại dự án để lập lại hồ sơ, thủ tục thực hiện hiện dự án theo đúng quy định.

Để có cơ sở tham gia ý kiến về việc chấm dứt hoạt động dự án theo như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2418/SKHĐT-QHTH ngày 07/10/2022, UBND thị xã yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung công việc sau: Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện các thủ tục đất đai liên quan đến dự án, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án, các khó khăn, vướng mắc hiện nay và đề xuất hướng xử lý trong trường hợp dự án dừng hoạt động...

Trên cơ sở báo cáo của các ngành, đơn vị, địa phương, giao Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND thị xã văn bản tham gia ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấm dứt hoạt động dự án theo như yêu cầu của Sở tại Công văn số 2418/SKHĐT-QHTH ngày 07/10/2022.

Trong khi chờ UBND tỉnh thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án, UBND TX. Điện bàn đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn dừng các hoạt động thi công tại dự án (nếu có) và giữ nguyên hiện trạng dự án.

Phùng Sơn - Nguyễn Tuấn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Sẵn sàng cho Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 Hà Nội: Sẵn sàng cho Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

Hưởng ứng và triển khai các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 tại Hà Nội.