Quảng Nam có gần 1.000 doanh nghiệp thành lập mới kể từ đầu năm

Địa phương
04:13 PM 25/10/2023

Tính đến ngày 17/10/2023, Quảng Nam có 973 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt gần 5.000 tỷ đồng, giảm 5,6% về số doanh nghiệp và giảm 21% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt khoảng 5,1 tỷ đồng, giảm 16% (tương đương 1 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 371 đơn vị, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động là 1.344 đơn vị.

Cũng từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh Quảng Nam đã có 912 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 176 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 158 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể so với cùng kỳ năm 2022.

Quảng Nam có gần 1.000 doanh nghiệp thành lập mới kể từ đầu năm - Ảnh 1.

Cũng theo Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Nam từ đầu năm tính đến cuối tháng 10/2023 ước đạt hơn 15.000 tỷ đồng, bằng 56% dự toán năm 2023, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, thu nội địa đạt hơn 12.800 tỷ đồng (bằng 61% dự toán); thu xuất nhập khẩu gần 2.200 tỷ đồng (bằng 37% dự toán). Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 778 tỷ đồng (bằng 108% dự toán năm, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước); thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.400 tỷ đồng (đạt 120% dự toán); thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt hơn 6.600 tỷ đồng (bằng 46% dự toán)…

Tổng chi ngân sách địa phương đến hết tháng 10/2023 ước đạt 17.500 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chi đầu tư phát triển gần 8.000 tỷ đồng, chi thường xuyên đạt trên 9.500 tỷ đồng.

Một số lĩnh vực chi chủ yếu trong chi thường xuyên ngân sách địa phương 10 tháng năm 2023 như: chi hoạt động kinh tế 1.300 tỷ đồng; giáo dục, đào tạo nghề 3.400 tỷ đồng; sự nghiệp y tế 637 tỷ đồng; khoa học công nghệ 23 tỷ đồng; văn hóa thông tin 193 tỷ đồng; đảm bảo xã hội 1.200 tỷ đồng; bảo vệ môi trường 129 tỷ đồng…

Nguyễn Tuấn
Ý kiến của bạn
IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024 IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024

Năm 2024, Việt Nam được IMF dự báo quy mô GDP theo sức mua tương đương - GDP (PPP) đạt khoảng 1.559 tỷ USD, xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Indonesia vẫn được dự báo xếp thứ nhất với quy mô GDP (PPP) đạt khoảng 4.720 tỷ USD.