Quảng Nam: Công khai danh mục thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý

Địa phương
06:04 PM 14/10/2022

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý; việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo rà soát các thửa đất nhỏ hẹp, đủ điều kiện để giao đất, cho thuê đất. Cụ thể, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc bàn giao quỹ đất còn lại và hồ sơ liên quan sau khi đã được Nhà nước thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án theo quy hoạch và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện việc bàn giao quỹ đất còn lại, hồ sơ liên quan sau khi thực hiện dự án, công trình (nếu có) cho UBND cấp huyện và UBND cấp xã có liên quan để tổng hợp, rà soát. 

Quảng Nam: Công khai danh mục thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý - Ảnh 1.

Quảng Nam công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý

Cùng với đó, hàng năm, UBND cấp xã tiến hành rà soát, đề xuất, báo cáo UBND cấp huyện danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý trên địa bàn xã, phường, thị trấn. 

Ngoài ra, trên cơ sở danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý được Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng bàn giao, UBND cấp xã cung cấp và Đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất của công dân; UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã (công chức địa chính - xây dựng) phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tiến hành đo đạc, xác định vị trí, diện tích của từng thửa đất. 

Về việc ý kiến người dân về các thửa đất nhỏ hẹp, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức họp dân để lấy ý kiến trực tiếp của người dân tại nơi có đất; đồng thời, thực hiện niêm yết công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý. Nội dung lấy ý kiến gồm: Danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý và dự kiến phương án sử dụng đất đối với thửa đất nhỏ hẹp. Thời gian lấy ý kiến và niêm yết công khai là 15 ngày kể từ ngày bắt đầu niêm yết.

Phùng Sơn - Nguyễn Tuấn
Ý kiến của bạn