Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung TP. Hội An

Địa phương
09:29 AM 11/10/2023

UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 6875/UBND-KTN về việc đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung TP. Hội An giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị: Sở TN&MT, Sở LĐ-TB&XH, Sở TT-TT, Cục Thống kê tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Nam chưa tham gia góp ý hoặc các cơ quan, đơn vị đã góp ý theo quản lý ngành nhưng chưa đầy đủ, chưa rõ khẩn trương có ý kiến trước ngày 10/10/2023.

Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung TP. Hội An đến năm 2050 - Ảnh 1.

Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung TP. Hội An đến năm 2050

Ngoài ra, Sở Xây dựng chủ động nghiên cứu ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan để hướng dẫn UBND TP.Hội An hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo quy định, kịp thời có ý kiến hướng dẫn các nội dung liên quan quản lý ngành và tham mưu, báo cáo UBND tỉnh. 

Về tầm nhìn của dự thảo đồ án quy hoạch hướng đến mục tiêu xây dựng TP. Hội An trở thành đô thị loại II theo tiêu chí đặc thù vào năm 2025. Hướng tới phát triển đô thị thông minh vào năm 2030, định hướng phát triển đô thị "Sinh thái, Văn hóa, Du lịch" mang tầm quốc tế, phát triển dựa trên nền tảng: Dân tộc, hiện đại và bền vững... 

Theo đó, định hướng phát triển TP. Hội An là đô thị hạt nhân du lịch trong tam giác di sản quốc tế: Hội An - Cù Lao Chàm - Mỹ Sơn, hình thành cụm đô thị Hội An trong mối quan hệ vùng phụ cận (thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên). Dự báo quy mô dân số của Hội An đến năm 2035 với dân số toàn đô thị khoảng 130.000 người (bao gồm cả dân số quy đổi). Đến năm 2050, dân số toàn đô thị khoảng 180.0000 người (bao gồm cả dân số quy đổi).

Nguyễn Tuấn
Ý kiến của bạn