Quảng Nam: Gia hạn tiến độ hai Dự án tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Dự án
10:44 AM 28/02/2023

Tỉnh Quảng Nam có văn bản thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện đối với 2 dự án Khu đô thị Thiên Ân và Khu đô thị, dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

UBND tỉnh Quảng Nam có Văn bản số 967/UBND-KTN về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. 

Quảng Nam: Gia hạn tiến độ ha dự án tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đến hết tháng 12/2024 hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ dự án. 

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng có Văn bản 968/UBND-KTN về điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị, dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. 

UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị, dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đến hết tháng 05/2024 hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ dự án. 

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư hai dự án chịu trách nhiệm: Phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Điện Bàn, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Phòng, địa phương, đơn vị liên quan thuộc thị xã Điện Bàn trong công tác quản lý hiện trạng, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thực hiện các thủ tục có liên quan đến đất đai, nghĩa vụ tài chính và các thủ tục về đầu tư, xây dựng và tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo tiến độ điều chỉnh nêu trên.

Không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện ký hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc các khoản giao dịch về nhà ở hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án theo quy định tại khoản 8 Điều 6 Luật Nhà ở và khoản 5 Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản. Thực hiện công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, nội dung về hồ sơ dự án và hiệu quả đầu tư của dự án...

Nguyễn Tuấn
Ý kiến của bạn
Hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2024 Hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2024

VEPR đưa ra hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2024. Với kịch bản cơ sở, tăng trưởng GDP ở mức 5,85%, lạm phát ở mức 4,5%. Ở kịch bản điều chỉnh chính sách, tăng trưởng GDP ở mức 6,01% với điều kiện có điều chỉnh chính sách giảm chênh lệch lãi suất đồng VND trong nước và các ngoại tệ mạnh trên thị trường quốc tế.