Quảng Nam: Nâng cao hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023

Địa phương
06:53 PM 06/02/2023

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn. Theo đó, năm 2023, tỉnh tập trung nguồn lực thực hiện chương trình theo hướng thực chất, bền vững, phấn đấu đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 130 xã nông thôn mới, đạt tỷ lệ 67%.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào đã được lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quan tâm chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở. Từ cuối năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh chính thức phát động phong trào thi đua "Quảng Nam chung sức xây dựng NTM", xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện đi vào chiều sâu.

Quảng Nam: Nâng cao hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 - Ảnh 1.

Quảng Nam đẩy mạnh thực hiện chương trình Nông thôn mới trên địa bàn (Ảnh minh họa)

Tính đến nay, tại tỉnh Quảng Nam, trong tổng số 194 xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, đã có 118 xã được công nhận đạt chuẩn (chiếm trên 60%); toàn tỉnh có 10 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu và 195 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Qua từng năm, diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh được thay đổi một cách căn bản, kết cấu hạ tầng, nhất là ở các xã đã đạt chuẩn cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân, phát triển theo quy hoạch. Đã có một số hạ tầng được nâng cấp và hoạt động theo hướng hiện đại, văn minh, có xu thế gắn kết với phát triển đô thị văn minh, nhất là ở những xã có lộ trình lên đô thị.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, UBND tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, có thêm ít nhất 7 xã  Đại Thạnh, Đại Sơn (Đại Lộc); Trà Giang (Bắc Trà My); Ninh Phước (Nông Sơn); Quế An, Quế Minh (Quế Sơn); Phước Năng (Phước Sơn); Tiên Lãnh (Tiên Phước) đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên ít nhất 130 xã (đạt 67%); có thêm ít nhất 15 xã NTM nâng cao; đưa xã Điện Quang (Điện Bàn) đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu nổi trội về lĩnh vực văn hóa.

Đồng thời phấn đấu có thêm ít nhất 80 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu (Tiên Phước, Thăng Bình, Tây Giang mỗi địa phương phấn đấu mới 10 thôn; Núi Thành, Phú Ninh mỗi địa phương 6 thôn; Nông Sơn, Duy Xuyên mỗi địa phương 5 thôn; Đông Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My mỗi địa phương 1 - 2 thôn; Quế Sơn 7 thôn; Đại Lộc 13 thôn; Hội An 4 thôn; Điện Bàn 8 thôn; Tam Kỳ phấn đấu mới 9 thôn).

Các huyện, thị xã, thành phố, xã, thôn đã đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2022- 2025 hướng đến NTM nâng cao, kiểu mẫu. 

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ giải ngân 100% nguồn vốn được giao cho Chương trình NTM năm 2023 (kể cả vốn năm 2022 chuyển sang). Các huyện NTM phấn đấu đạt từ 5-6 tiêu chí cấp huyện trở lên. Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ thành phố Hội An thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2024 để trình Trung ương thẩm định.

Để chương trình thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý; đưa chỉ tiêu xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu vào chương trình công tác, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của địa phương. Triển khai hiệu quả 6 chương trình, chuyên đề gồm: chương trình khoa học công nghệ; tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; chuyển đổi số; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Phùng Sơn
Ý kiến của bạn
IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024 IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024

Năm 2024, Việt Nam được IMF dự báo quy mô GDP theo sức mua tương đương - GDP (PPP) đạt khoảng 1.559 tỷ USD, xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Indonesia vẫn được dự báo xếp thứ nhất với quy mô GDP (PPP) đạt khoảng 4.720 tỷ USD.