Quảng Nam tạm dừng đón công dân từ từ Thành phố Đà Nẵng trở về

Địa phương
01:01 PM 15/08/2021

Ngày 15/08, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định số 2327/QĐ-UBND về việc tạm dừng đón bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê.

Trước đó, ngày 13/08, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch 5251/KH-UBND ngày 12/08/2021 "về việc tổ chức đón bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê" nhằm mục đích chia sẻ cùng chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Kế hoạch 5251/KH-UBND, tỉnh Quảng Nam bố trí 02 phương án đón người dân, bao gồm đón bằng ô tô và dẫn đường cho bà con di chuyển bằng xe máy. Quy trình đón ở mỗi phương án đều có 08 bước chặt chẽ, đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển, an toàn trong phòng chống dịch, không để dịch lây ra cộng đồng.

Quảng Nam tạm dừng đón công dân từ từ Thành phố Đà Nẵng trở về - Ảnh 1.

Quảng Nam tạm dừng đón công dân từ từ Thành phố Đà Nẵng trở về


Tuy nhiên, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch có hiệu quả, hạn chế tối đa sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, ngày 14/08/2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2788/QĐ-UBND về bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19; theo đó, yêu cầu mọi người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, "ai ở đâu thì ở đó", không được di chuyển đi lại ngoài đường.

Căn cứ Quyết định nêu trên của UBND thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh Quang Nam đã ban hành Quyết định số 2327/QĐ-UBND. Theo Quyết định, tỉnh Quảng Nam sẽ tạm dừng đón bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê theo Kế hoạch số 5251/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh.

Thời gian áp dụng từ 18h00 ngày 15/8/2021 đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo rộng rãi chủ trương, thời gian tạm dừng nêu tại Điều 1, Quyết định này để bà con biết, phối hợp thực hiện.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Phùng Sơn
Ý kiến của bạn