Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý khai thác cát, sỏi

Địa phương
09:33 AM 23/10/2023

Ngày 19/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đã có Văn bản số 7128/UBND - KTN gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện Công văn số 8797/BTNMT-KSVN ngày 16/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông; tiếp theo các Công văn số 3700/UBND-KTN ngày 13/6/2023, số 6214/UBND-KTN ngày 14/9/2023, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu:

Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, các ngành chức năng liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc đăng ký, sử dụng phương tiện, thiết bị khai thác, vận chuyển cát, sỏi; điều kiện hoạt động bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông và lắp đặt trạm cân, camera để giám sát khối lượng cát, sỏi mua, bán tại bến bãi; chấp hành quy định về trữ lượng, công suất, vị trí khai thác cát, sỏi theo giấy phép khai thác khoáng sản được cấp và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tác động đến xói lở bờ sông và dòng chảy của sông; thống kê, báo cáo về sản lượng khai thác và khai báo, kê khai, nộp thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khai thác khoáng sản…

Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn - Ảnh 1.

Yêu cầu các đơn vị hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông chấp hành thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản và Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các bộ phận liên quan và các Chi cục Thuế khu vực, địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về sổ sách, chứng từ, hóa đơn, kê khai, thực hiện nghĩa vụ tài chính của các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản, trong đó có khai thác, cát, sỏi lòng sông trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động khai thác khoáng sản và việc kê khai, nộp thuế của các đơn vị 2 hoạt động khoáng sản; qua đó, phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị khai báo, kê khai không trung thực, không để thất thoát ngân sách nhà nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 3700/UBND-KTN ngày 13/6/2023, số 6214/UBND-KTN ngày 14/9/2023. Trường hợp có vướng mắc về quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

PV
Ý kiến của bạn
Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi QCVN:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ trong đó có nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ, thông tư có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2024.