Quảng Nam: Tập trung phát triển hệ thống đô thị ven biển

Địa phương
03:05 PM 28/11/2022

Thời gian tới, tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung phát triển hệ thống đô thị ven biển, hình thành chuỗi đô thị Điện Bàn - Hội An kéo dài vào đến Tam Kỳ (đô thị loại I sáp nhập với Núi Thành - Phú Ninh).

UBND tỉnh Quảng Nam có Văn bản số 7798/UBND-KTN về việc định hướng quy hoạch đô thị trong Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Quảng Nam: Tập trung phát triển hệ thống đô thị ven biển - Ảnh 1.

Quảng Nam tập trung phát triển hệ thống đô thị ven biển

Qua xem xét tình hình thực tế về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua và đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 1948/SXD-PQH ngày 24/11/2022 về định hướng quy hoạch đô thị trong Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; UBND tỉnh có ý kiến sau: 

Hiện nay, khu vực vùng Đông của tỉnh Quảng Nam đã được xác định các đô thị mới tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 có đô thị mới Duy Hải - Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên; đô thị mới Bình Minh, huyện Thăng Bình. 

Mặt khác, theo Quyết định 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế mở Chu Lai đã xác định hình thành đô thị mới Bình Hải - Bình Sa; trong giai đoạn sắp tới tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung phát triển hệ thống đô thị ven biển, hình thành chuỗi đô thị Điện Bàn - Hội An - Duy Hải - Duy Nghĩa - Bình Dương - Bình Minh - Bình Hải - Bình Sa - Tam Kỳ (đô thị loại I sáp nhập với Núi Thành - Phú Ninh). 

Đối với xã Bình Dương là xã ven biển nằm giữa đô thị mới Duy Hải - Duy Nghĩa và đô thị mới Bình Minh, hiện tại đã có một số dự án đang triển khai đầu tư xây dựng; do đó, có cơ sở ghép chung với đô thị mới Bình Minh thành đô thị mới Bình Dương - Bình Minh. 

Giao Sở Xây dựng báo cáo xin ý kiến chuyên gia, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng tại Hội thảo lấy ý kiến lần thứ 1 về một số nội dung trọng tâm Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh Quảng Nam sẽ kiến nghị điều chỉnh danh mục nâng loại đô thị theo hướng xác định đến năm 2030 tập trung thúc đẩy, phát triển các đô thị mới như: Duy Hải - Duy Nghĩa, Bình Dương - Bình Minh, Bình Hải - Bình Sa; phát triển khu vực đô thị Tam Hòa - Tam Anh thuộc đô thị Núi Thành; điều chỉnh đô thị Tam Kỳ (sáp nhập đơn vị hành chính Núi Thành - Phú Ninh) để hình thành đô thị loại I và phát triển khu vực đô thị phía Đông thành phố Tam Kỳ; nâng loại đô thị đối với thị trấn Đông Phú - Quế Sơn thành đô thị loại IV vào năm 2030... 

Sau khi Quy hoạch tỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp thẩm quyền phê duyệt, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng báo cáo Cục Phát triển đô thị về điều chỉnh định hướng phát triển đô thị đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để xem xét, báo cáo Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, điều chỉnh kế hoạch nâng loại đô thị đến 2030 theo Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021.

Nguyễn Tuấn
Ý kiến của bạn
Bình luận
Đà Nẵng lọt top 7 bãi biển hàng đầu thế giới Đà Nẵng lọt top 7 bãi biển hàng đầu thế giới

Tờ báo NZ Herald News của New Zealand mới đây đã đưa ra top 7 bãi biển hàng đầu thế giới, trong đó có Đà Nẵng của Việt Nam. Đây được xem là địa điểm lý tưởng để tắm nắng trong kỳ nghỉ mát vào mùa hè.