Quảng Nam: Đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Địa phương
09:14 AM 16/02/2023

Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2022 kéo dài sang năm 2023, tính đến hết ngày 31/01/2023, Quảng Nam đã giải ngân hơn 1.321 tỷ đồng, đạt 55,4%.

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 tại Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh hơn 7.778 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 3.021 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 4.757 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Kho bạc tỉnh Quảng Nam, đến hết ngày 31/01/2023, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 các dự án do địa phương quản lý giải ngân hơn 286 tỷ đồng - đạt 3,7%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, ngân sách Trung ương giải ngân hơn 62,7 tỷ đồng - đạt 2,1%, vốn ngân sách địa phương giải ngân 223,5 tỷ đồng, đạt 4,7%.

Quảng Nam: Đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Ảnh 1.

Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2022 kéo dài sang năm 2023, tính đến hết ngày 31/01/2023, đã giải ngân hơn 1.321 tỷ đồng, đạt 55,4%.

Riêng với nguồn vốn địa phương năm 2022 kéo dài sang năm 2023, hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp số liệu kế hoạch vốn ngân sách địa phương (tỉnh, huyện xã) năm 2022 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 do các đơn vị, địa phương đề xuất.

Sau khi rà soát với các đơn vị và địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách địa phương (tỉnh, huyện xã) năm 2022 sang năm 2023.

Qua rà soát, hiện nay còn nhiều dự án đã đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng chủ đầu tư vẫn chưa hoàn chỉnh các thủ tục trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quyết toán hoàn thành theo quy định. Dẫn đến việc nhiều năm không bố trí được kế hoạch vốn thanh toán nợ khối lượng hoàn thành.

Tỉnh cũng đã thực hiện thu hồi số tiền thanh toán, tạm ứng vượt so với giá trị quyết toán được duyệt của các hạng mục, dự án, công trình hoàn thành là 55,4 tỷ đồng của 35 chủ đầu tư. Đã thực hiện thu hồi nộp ngân sách nhà nước 527,375 triệu đồng.

Đến ngày 01/02/2023, còn lại 49 dự án/công trình/hạng mục thanh toán vượt giá trị quyết toán được duyệt, phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước là hơn 54,9 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các Sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Trong đó, các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động cụ thể về đầu tư công để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Phùng Sơn - Nguyễn Tuấn
Ý kiến của bạn
Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ đối thoại với công nhân lao động Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ đối thoại với công nhân lao động

Ngày 23/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại Công ty cổ phần Thuốc lá Thăng Long (Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội).