Quảng Ngãi giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư

Địa phương
05:17 PM 29/10/2023

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 5236/UBND-KTTH giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Quý III năm 2023.

Đối với nội dung kiến nghị của Công ty CP Đại Triệu Phát liên quan đến Dự án Nhà máy gạch ngói không nung công nghiệp tại thị trấn Trà Xuân, Trà Bồng, thống nhất về nguyên tắc việc giải quyết khó khăn cho nhà đầu tư về đề nghị hoàn trả lại số tiền ký quỹ còn lại 50%.

Quảng Ngãi giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư - Ảnh 1.

Giao UBND huyện Trà Bồng hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện việc xác nhận, nghiệm thu hoàn thành các hạng mục dự án đầu tư theo quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 25/10/2023. Trên cơ sở thủ tục hồ sơ hoàn thiện, Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để được xem xét, hoàn trả lại số tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư còn lại theo quy định pháp luật về đầu tư. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2023.

Về đề xuất hỗ trợ kinh phí khuyến công của doanh nghiệp, yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Trà Bồng và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ đề nghị của Công ty CP Đại Triệu Phát; đồng thời rà soát lại hồ sơ của tất cả các doanh nghiệp đã đề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công để hướng dẫn, phúc đáp, hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất ngày 31/10/2023.

Đối với nội dung kiến nghị của Công ty CP Bất động sản Ngọc Thanh liên quan đến vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Đông Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi, cụ thể về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, UBND TP. Quảng Ngãi hoàn thiện thủ tục, hồ sơ giao đất, cho thuê đất của Dự án theo 02 đợt như đề xuất của Nhà đầu tư, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất ngày 25/10/2023 để tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc giao đất, cho thuê đất theo quy định trước ngày 05/11/2023.

Đề nghị Công ty CP Bất Động sản Ngọc Thanh chủ động làm việc với UBND TP. Quảng Ngãi để cung cấp các hồ sơ có liên quan về nội dung bổ sung quy hoạch vị trí đấu nối tại Km7+790, QL.24B; đồng thời có Văn bản giải trình cụ thể những điều kiện do khó khăn được quy định tại khoản 2, Điều 1, Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ, gửi Sở Giao thông vận tải để rà soát, báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Trong đó, lưu ý: Trong thời gian 05 ngày làm việc sau khi nhận được Văn bản đề nghị của Nhà đầu tư, UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tổng hợp, có Văn bản giải trình gửi Sở Giao thông vận tải; sau 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận Văn bản đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi), Sở Giao thông vận tải tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, thỏa thuận vị trí đấu nối theo quy định.

Đối với nội dung kiến nghị của Doanh nghiệp Tư nhân Ngân Lượng liên quan đến Cửa hàng xăng dầu Ngân Lượng tại thị xã Đức Phổ, giao UBND thị xã Đức Phổ chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng giải quyết dứt điểm kiến nghị cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Đối với nội dung kiến nghị của Công ty TNHH MTV Giáo dục và Dịch vụ Quốc tế TLT liên quan đến việc triển khai Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mầm non trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết thấu đáo nội dung kiến nghị của Công ty theo quy định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Về kiến nghị của Công ty TNHH Dong Ah Vina về việc xem xét hoàn thuế căn cứ trên hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi, Chủ tịch đề nghị Công ty TNHH Dong Ah Vina và Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi sớm hoàn thiện hồ sơ. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty sau 10 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Công ty. Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của pháp luật về hoàn thuế.

Đối với các nội dung kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư đang được tiếp tục giải quyết tại Báo cáo số 237/BC-SKHĐT ngày 05/9/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư). Thời gian hoàn thành trong tháng 11/2023.
Nguyễn Tuấn
Ý kiến của bạn