Quảng Ngãi: Kiên quyết xử lý hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép

Địa phương
09:29 AM 16/05/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn 2126/UBND-KTN chỉ đạo về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Để kịp thời giải quyết triệt để tình trạng trên, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 506/UBND-KTN ngày 28/01/2022 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh và Công văn số 1207/UBND-KTN ngày 23/3/2023 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi: Kiên quyết xử lý hành vi khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển cát trái phép - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh, nhất là các điểm khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc đã được báo chí, dư luận phản ánh trong thời gian qua. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để tình trạng khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát các hộ dân khai thác, thu mua, vận chuyển cát trên địa bàn quản lý để tổ chức tuyên truyền và yêu cầu ký cam kết chấm dứt hành vi khai thác, thu mua, vận chuyển cát trái phép; tiến hành xử lý kiên quyết theo quy định của pháp luật nếu vi phạm. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để tình trạng khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp trên địa bàn quản lý.

Đồng thời chỉ đạo các Phòng ban, đoàn thể, chính quyền cấp xã tổ chức định hướng, hỗ trợ tạo việc làm đối với các hộ dân mưu sinh bằng nghề khai thác cát trái phép trên sông nhằm chuyển đổi ngành nghề phù hợp; chỉ đạo lực lượng chức năng phân công lực lượng, tăng cường kiểm tra, theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn quản lý; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý triệt để tình trạng khai thác, thu mua cát trái phép.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các hành vi khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Tuấn
Ý kiến của bạn