Quảng Ngãi: Nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Địa phương
09:04 AM 01/07/2023

Sáng 30/6, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6/2023 với các sở, ngành và địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

6 tháng đầu năm kinh tế phát triển tích cực

Báo cáo tại phiên họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả tích cực. tổng sản phẩm GRDP của tỉnh Quảng Ngãi ước tính đạt 29.240 tỷ đồng, tăng 2,65% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, nông - lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 4,05%; công nghiệp - xây dựng giảm 0,78%; dịch vụ tăng 5,78%.

Quảng Ngãi: Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp (Ảnh: quangngai.gov.vn)

Thu ngân sách ước đạt 12.733 tỷ đồng, bằng 76% so cùng kỳ năm trước, đạt 54,4% dự toán do Trung ương giao và đạt 53,3% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.206 triệu USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ, đạt 57,4% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1,8 tỷ USD, bằng 100% so với cùng kỳ, đạt 55,3% kế hoạch năm.

Các cân đối lớn được đảm bảo, tiến độ thu ngân sách tích cực, lũy kế 6 tháng đạt ước đạt 12.733 tỷ đồng (không tính hoàn thuế GTGT từ hoạt động xuất nhập khẩu), bằng 76% so với cùng kỳ năm trước, đạt 54,4% dự toán do trung ương giao và đạt 53,3% dự toán HĐND tỉnh giao.

Các hoạt động kích cầu du lịch được tổ chức dưới nhiều hình thức, đã góp phần thúc đẩy các hoạt động thương mại nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao.

Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội tiếp tục quan tâm, chú trọng triển khai; cải cách thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được thực hiện mạnh mẽ; công tác chuyển đổi số được chú trọng thực hiện trong tất cả các lĩnh vực; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các sở, ngành, địa phương và sự đồng hành của các tổ chức đoàn thể chính trị trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm.

Quảng Ngãi: Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 - Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu tại phiên họp

Bên cạnh nhấn mạnh những kết quả nổi bật đạt được trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần kịp thời chấn chỉnh, khắc phục để thực hiện tốt hơn. Đó là chưa có sự chuyển biến trong việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong nhiều năm qua để thu hút các nguồn lực đầu tư toàn xã hội. Một số địa phương tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB còn chậm, chưa quyết liệt vào cuộc một cách nghiêm túc. Thu tiền sử dụng đất trong 6 tháng đầu năm đạt thấp, đây là năm thứ 3 không đạt kế hoạch đề ra đối với nguồn thu này, tỷ lệ đạt rất thấp so với chỉ tiêu. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, điều này ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, tăng trưởng kinh kế.

Trên cơ sở kết quả tổng kết, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, với khối lượng công việc, nhiệm vụ còn lại là rất lớn, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ cả năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: "Tinh thần chung là chúng ta phải nỗ lực, quyết liệt, phấn đấu đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu quan trọng đề ra trong năm 2023".

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát toàn diện các nhiệm vụ đã được đặt ra trong Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh và các nhiệm vụ phát sinh được Trung ương, Tỉnh giao để tập trung thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; trong đó, đặc biệt lưu ý các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu nào trong 6 tháng đầu năm chưa hoàn thành thì phải có giải pháp quyết liệt để thực hiện hoàn thành trong thời gian đến.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Khẩn trương hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  Đẩy nhanh tiến độ lập, trình phê duyệt quy hoạch xây dựng 1/2000 các phân khu trong KKT Dung Quất theo Quyết định số 168 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 để làm cơ sở kêu gọi các dự án đầu tư vào KKT Dung Quất.

Với nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí lưu ý các sở, ngành địa phương cần rà soát chương trình công tác trọng tâm và các nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2023 để tập trung tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả.

Phùng Sơn
Ý kiến của bạn