Quảng Ngãi: Rà soát, báo cáo tiến độ triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia

Địa phương
05:37 PM 24/06/2023

Ngày 23/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên đã ban hành Công văn số 2906/UBND - KGVX về việc rà soát báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi: Rà soát, báo cáo tiến độ triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhằm kịp thời đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 Chương trình mục tiêu quốc gia: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới; và thực hiện tiếp các công việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: Chỉ thị số 02/CT - UBND ngày 18/01/2023, Chỉ thị số 03/CT - UBND ngày 19/01/2023, Công văn số 424/UBND - KGVX ngày 08/02/2023, Công văn số 1753/UBND - KGVX ngày 20/4/2023, Thông báo số 206/TB - UBND ngày 24/4/2023, Thông báo số 277/TB - UBND ngày 09/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra một số yêu cầu quan trọng.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương, các chủ đầu tư, đơn vị đầu mối giao kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát cụ thể tiến độ thực hiện từng dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của dự án.  

Trong đó lưu ý, báo cáo cụ thể kết quả triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình tại địa phương, đơn vị; tổng hợp và kịp thời báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (thông qua Ban Dân tộc tỉnh) và Giảm nghèo bền vững (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Báo cáo phải hoàn thành trước ngày 27/6/2023.

Trên cơ sở các báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan rà soát, cập nhật, tổng hợp và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi kết quả thực hiện; giải pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình trong thời gian tới, hoàn thành trước ngày 28/6/2023.

Phùng Sơn
Ý kiến của bạn
Tháng 2/2024, sản lượng ô tô lắp ráp trong nước giảm mạnh Tháng 2/2024, sản lượng ô tô lắp ráp trong nước giảm mạnh

Theo Tổng cục Thống kê, thị trường ô tô Việt Nam tháng 2/2024, ghi nhận mức giảm, với tổng lượng xe mới được bổ sung chỉ đạt 15.900 chiếc, giảm gần 26,4% so với tháng 1 (21.600 chiếc). So với cùng kỳ tháng 2/2023, lượng ô tô sản xuất trong nước giảm mạnh 32% (23.400 xe).