Quảng Ninh: Chủ động, khẩn trương cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII

Địa phương
06:14 PM 09/07/2024

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 - 31/7/2024 tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh.

Từ đầu tháng 01/2024 đến 15/3/2024, 1.452/1.452 khu dân cư trong toàn tỉnh đã tập trung tổ chức hoàn thành Hội nghị Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024 - 2026. Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã được triển khai đảm bảo đúng tiến độ thời gian, nội dung, chương trình, thành phần hội nghị. Hội nghị được các khu dân cư chuẩn bị chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo tính dân chủ, trung thực, chính xác, khách quan, trí tuệ và trách nhiệm; tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong nhân dân.

Quảng Ninh: Chủ động, khẩn trương cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII- Ảnh 1.

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đại hội điểm cấp huyện, đại diện cho khu vực miền Tây của tỉnh. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Đến ngày 26/4, 177/177 xã, phường, thị trấn tổ chức hoàn thành Đại hội MTTQ cấp xã. Qua đó, đã hiệp thương cử ra 5.609 vị Uỷ viên uỷ ban, trong đó cơ cấu: Người ngoài Đảng 1.603 (chiếm 28,6%), nữ 2.186 người (chiếm 39%), người dân tộc thiểu số 1.357 người (chiếm 24,2%), tôn giáo 187 người (chiếm 3,3%), số ủy viên tái cử so với đầu nhiệm kỳ là 3.041 người (chiếm 54,2%).

Tại Hội nghị lần thứ nhất, ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã hiệp thương cử ra 583 người trong Ban Thường trực, trong đó 177 Chủ tịch (141 Chủ tịch chuyên trách công tác Mặt trận, 20 Chủ tịch do Phó Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm, 14 Chủ tịch kiêm nhiệm các chức danh khác), 299 Phó Chủ tịch (115 Phó Chủ tịch chuyên trách, 184 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm), về nhân sự Chủ tịch tham gia cấp ủy, trong số 177 Chủ tịch, có 20 Chủ tịch là Phó Bí thư Đảng ủy, 59 Chủ tịch là ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 98 Chủ tịch là Đảng ủy viên.

Sau đó gần 2 tháng, đến ngày 15/6/2024, 13/13 đơn vị cấp huyện của tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành Đại hội và hiệp thương cử ra 684 vị Uỷ viên uỷ ban, trong đó cơ cấu: người ngoài Đảng: 203 người (chiếm 29,67%), nữ 241 người (chiếm 35,23%); người dân tộc thiểu số: 141 người (chiếm 20,61%); tôn giáo: 55 người (chiếm 8,04%); số ủy viên tái cử so với đầu nhiệm kỳ: 285 người (chiếm 41,66%). Tại Hội nghị lần thứ nhất, ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã hiệp thương cử ra 46 người trong Ban Thường trực, trong đó 12/13 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ cấp huyện là uỷ viên Ban Thường vụ cấp uỷ (chiếm 92,30%), 01/13 Chủ tịch là ủy viên Ban Chấp hành (chiếm7,69%); 12/13 Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận (chiếm 92,30%), huyện Hải Hà Chủ tịch là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ diễn ra trong 2 ngày (30-31/07/2024) tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh. Đại hội sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh thứ XI nhiệm kỳ 2019 - 2024, kiểm điểm hoạt động của ủy ban MTTQ tỉnh trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, đề ra phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Đồng thời, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX và Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức thành viên, các Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh khoá XI; lấy ý kiến tham gia góp ý tại Đại hội MTTQ cấp huyện; lấy ý kiến các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo MTTQ tỉnh qua các thời kỳ…đối với báo cáo chính trị Đại hội và dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), đồng thời đăng tải lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cổng thông tin điện tử thành phần của MTTQ tỉnh. Trên cơ sở các ý kiến tham gia góp ý cũng như việc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo các văn kiện để trình Đại hội.

Cùng với việc chuẩn bị tốt nhất các điều kiện hướng tới tổ chức thành công Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát động các đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội với những công trình, phần việc cụ thể. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy các cấp, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức thành viên của MTTQ chủ động triển khai sớm, đúng quy trình, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII.

Thành Viên
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Nhiều sản phẩm OCOP có nguồn gốc từ sen Hà Nội: Nhiều sản phẩm OCOP có nguồn gốc từ sen

Thành phố Hà Nội có rất nhiều đặc sản tinh túy được chế biến từ sen, vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa là nét văn hóa đặc sắc của người Hà Thành. Lũy kế đến nay, Hà Nội đã đánh giá, phân hạng được 2.723 sản phẩm OCOP, trong đó có 18 sản phẩm từ cây sen.