Quảng Ninh: Động lực từ các chính sách đặc thù

Địa phương
04:20 PM 07/03/2023

Cùng với Trung ương, thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã nghiên cứu, xây dựng và ban hành các chính sách đặc thù, nhằm tập trung nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nhờ đó, đến nay Quảng Ninh cơ bản không còn hộ nghèo.

Ngay những năm đầu của giai đoạn 2010-2015, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định 2366/QĐ-UBND (ngày 9/8/2010) thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Theo đó, ngoài mức hỗ trợ của Trung ương, tỉnh hỗ trợ thêm 70.000 đồng/người/năm đối với người dân thuộc hộ nghèo ở các xã khu vực III. Toàn tỉnh đã có 39.426 hộ dân, với 157.914 nhân khẩu được hỗ trợ tổng số tiền 28,2 tỷ đồng.

Quảng Ninh: Động lực từ các chính sách đặc thù - Ảnh 1.

Trẻ mầm non đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023 được hỗ trợ 100% học phí. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Đáng chú ý, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển bền vững KT-XH gắn với bảo đảm vững chắc QP-AN ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, từ năm 2020 đến nay, tỉnh đã phân bổ gần 250 tỷ đồng vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay chương trình giải quyết việc làm tại 64 xã thuộc vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo. Qua đó, toàn tỉnh đã có 3.320 hộ dân vùng DTTS, miền núi, biên giới được vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh tạo việc làm, giảm nghèo bền vững.

Quảng Ninh: Động lực từ các chính sách đặc thù - Ảnh 2.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết sửa đổi quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn (Ảnh chụp tháng 11/2022 - Báo Quảng Ninh)

HĐND tỉnh cũng ban hành Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào thực tiễn địa phương, sau 1 năm triển khai, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21. Trong đó, nâng mức trợ cấp xã hội hằng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo không có khả năng lao động ở khu vực nông thôn tối thiểu là 1,5 triệu đồng/người, khu vực thành thị là 2 triệu đồng/người; nâng mức chuẩn trợ cấp trong cơ sở trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng lên 650.000 đồng/người/tháng; bổ sung đối tượng người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp hằng tháng thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động vào đối tượng hưởng trợ giúp xã hội...

Ngày 4/11/2022, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định chính sách trợ giúp pháp lý tại các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2022-2025. Theo đó, người DTTS tại các xã, thôn, bản thuộc vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025 được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý từ ngân sách địa phương dưới hình thức tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng. Đây là chính sách quan trọng giúp đồng bào DTTS được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp miễn phí, nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật cho người dân khu vực này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự khu vực miền núi, biên giới, hải đảo.

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào DTTS, người dân miền núi của tỉnh mang tính bao trùm, hỗ trợ mọi mặt, giải quyết kịp thời nhu cầu của cuộc sống từ BHXH, tiền ăn cho học sinh tiểu học, dự án phát triển sản xuất… Từ đó, tạo động lực quan trọng giúp người dân thoát nghèo bền vững, nỗ lực vươn lên, thúc đẩy KT-XH địa phương.

Tại kỳ họp thứ 13 - kỳ họp chuyên đề sẽ diễn ra vào cuối tháng 3/2023, HĐND tỉnh Quảng Ninh dự kiến thảo luận, xem xét, ban hành quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 2023-2025) theo hướng nâng cao hơn mức chuẩn nghèo quy định của Trung ương, phù hợp với điều kiện KT-XH của tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ kịp thời cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục đồng hành cùng hộ mới thoát nghèo.

PV
Ý kiến của bạn