Bên cạnh đó, tỉnh cũng chủ động ban hành các chính sách về hỗ trợ kích cầu du lịch trên địa bàn, tổ chức các chuỗi sự kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục lại hoạt động du lịch, tạo các sản phẩm du lịch mới, phong phú, chất lượng và giá cả phù hợp để thu hút du khách đến với Quảng Ninh; rà soát, đánh giá và tổ chức đào tạo, đào tạo lại lực lượng lao động du lịch, bổ sung lực lượng thiếu hụt.