Quảng Ninh: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Địa phương
09:18 AM 25/11/2022

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị lần thứ 31 đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 kéo dài trong 2 năm qua, nền kinh tế cả nước nói chung - Quảng Ninh nói riêng bị ảnh hưởng rất lớn trong việc phát triển kinh tế. Tỉnh Quảng Ninh bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022 với nhiều khó khăn thách thức, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Quảng Ninh: Chung sức, đồng lòng vượt qua thách thức  quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022 - Ảnh 1.

toàn cảnh hội nghị

Trước thực trạng đó, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn địa phương, xác định đúng, trúng chủ đề công tác năm: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao" để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị toàn tỉnh, chung sức, đồng lòng, kiên trì nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy sự năng động sáng tạo, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm,  kiên trì, nhất quán, gắn trách nhiệm người đứng đầu để quyết tâm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra. Nhờ thực hiện thành công chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và chủ động đi đầu cả nước mở cửa du lịch đúng thời điểm đã phục hồi nhanh chóng  với tổng khách du lịch cả năm ước đạt 11,6 triệu lượt góp phần tăng  trưởng kinh tế (GDP) cả năm ước đạt 10,21%, là năm thứ 7 liên tiếp (2016- 2022) đạt mức tăng trưởng 2 con số. 

Tiếp tục quan tâm đầu tư và  đã hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình chiến lược, dự án động lực để nhân dân được hưởng lợi và phục vụ cho phát triển KT-XH, như: Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả; Cầu Cửa Lục I; hoàn thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đưa Quảng Ninh trở thành địa phương có số km cao tốc lớn nhất cả nước hiện nay tạo bước phát triển mới, đột phá về hạ tầng giao thông chiến lược, thúc đẩy liên kết vùng, hội nhập quốc tế, mở ra không gian phát triển và tạo ra nguồn lực lớn.

Song song với đó là việc ưu tiên bố trí nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển con người, giáo dục, y tế, nhất là đầu tư phát triển giáo dục đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2022, 100% địa phương cấp xã, cấp huyện và tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; toàn tỉnh bước vào giai đoạn xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu gắn với đô thị hóa văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí và cuộc sống nhân dân, từng bước vững chắc thu hẹp nhanh chênh lệch vùng miền.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, đặc biệt tổ chức thành công 7 môn SEA Games 31 tạo ấn tượng quan trọng với bạn bè quốc tế. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững. Mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được tăng cường và đi vào chiều sâu.

Các đại biểu tham gia thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đều cho rằng: Năm 2023 là năm có tính bản lề và ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội đã đề ra và cũng là năm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh. Dự báo tình hình thế giới, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, để giữ vững đà tăng trưởng bền vững, nhiều ý kiến cho rằng triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2023 phụ thuộc nhiều vào phát huy hiệu quả thu hút đầu tư từ việc tận dụng triệt để với lợi thế từ hạ tầng khi nhiều công trình trọng điểm đã hoàn thành và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022, hoạt động của ngành than phải ổn định; phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; phục hồi mạnh mẽ, bền vững ngành du lịch, dịch vụ với các sản phẩm mới. 

Cùng với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công; tập trung nguồn lực triển khai dứt điểm các công trình, dự án trọng điểm có sức lan tỏa rộng để tạo động lực phát triển kinh tế; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản phẩm phù hợp với lợi thế của từng tiểu vùng và nhu cầu thị trường để hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, có sức cạnh tranh cao; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số. Nhiều đại biểu cũng đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; có chiến lược để phát triển doanh nghiệp...

Quảng Ninh: Chung sức, đồng lòng vượt qua thách thức  quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022 - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị,  đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng vượt bậc, sự đóng góp to lớn của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức tạo nên kết quả quan trọng, tương đối toàn diện, nổi bật và đậm nét trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Nhìn lại năm 2022 và cả giai đoạn 2020-2022, kinh nghiệm được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ ra là phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, kỷ cương, dấn thân, sáng tạo; nhất là người đứng đầu các cấp thực sự trách nhiệm, gương mẫu, có đủ bản lĩnh, năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. 

Chấp hành nghiêm các nguyên tắc cơ bản của Điều lệ Đảng, nhất là nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, xây dựng và thực hiện đúng quy chế làm việc. Phải chống bệnh hình thức, quan liêu, chủ quan, duy ý chí, chủ nghĩa thành tích; bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, nhạy cảm với tình hình, kịp thời phát hiện những yếu kém, mâu thuẫn nảy sinh để giải quyết dứt điểm.

Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Ninh có những thời cơ, thuận lợi mới, đan xen với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là bất ổn của kinh tế vĩ mô toàn cầu (lạm phát, giá cả tăng cao, thắt chặt tín dụng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực…); biến động chính trị - an ninh thế giới; tác động cực đoan của biến đổi khí hậu, diễn biến phức tạp của dịch bệnh... 

Từ nhận diện mâu thuẫn, thách thức, khó khăn cũng như cơ hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định chủ đề công tác năm 2023 là "Nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển doanh nghiệp và chất lượng đời sống nhân dân" và tập trung cao độ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH, trong đó nhấn mạnh đến một số chỉ tiêu quan trọng. Đó là tăng trưởng GDP đạt trên 10%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 53.062 tỷ đồng, trong đó thu xuất nhập khẩu, thu nội địa phấn đấu đạt số thu cao nhất và hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh về thu tiền sử dụng đất; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%, trọng điểm là thu hút vốn FDI ít nhất đạt 1 tỷ USD và phát triển mới ít nhất 2.000 doanh nghiệp; phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và xây dựng triển khai chuẩn nghèo mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, tiếp tục tạo điều kiện tối đa cho các dự án phát triển sản phẩm du lịch mới, vùng trọng điểm là vùng vịnh Bái Tử Long, Vân Đồn, Cô Tô, Cẩm Phả, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái. Tập trung phát triển kinh tế biển, trong đó khẩn trương quy hoạch vùng nuôi bền vững, nuôi chất lượng cao; phát triển nông nghiệp tập trung xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Coi trọng quản lý, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công,  phát huy vai trò các KCN nằm trong các KKT ở TP Hạ Long, đặc biệt là KKT Quảng Yên, Vân Đồn, Móng Cái, đô thị Đông Triều; đẩy nhanh tốc độ thu hút đầu tư để đóng góp cho tăng trưởng của từng địa phương và của tỉnh. Tận dụng tối đa lợi thế vượt trội về hạ tầng giao thông, nhất là ở các tuyến cao tốc, tuyến động lực đi qua để tính toán kỹ việc phát triển đô thị gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, phát triển các dự án phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là các dự án phát triển các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, sản phẩm du lịch dịch vụ, trọng điểm là khu vực miền Tây: thành phố Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả và Quảng Yên; tạo điều kiện cho các dự án đang khó khăn về vật liệu san lấp.

Quan tâm hơn nữa phát triển y tế giáo dục, văn hóa, xã hội, nhất là khu vực vùng sâu vùng xa, miền núi biên giới hải đảo con người, tạo điều kiện cán bộ, quản lý, nhà giáo, các y bác sỹ học tập, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm nhóm đối tượng yếu thế, nhất là các đối tượng hộ cận nghèo, tránh tình trạng tái nghèo. Phấn đấu trong năm 2023 hoàn thành rà soát, quy hoạch quỹ đất phục vụ cho phát triển giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, tái định cư của giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đến 100% xã, phường, thị trấn.

Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Phải quan tâm hơn nữa tới vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức gắn với cơ chế trọng dụng người tài; khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tăng cường luân chuyển cán bộ. Các cấp ủy tổ chức đảng quan tâm rà soát quy chế, công tác kiểm tra giám sát ở cấp cơ sở. Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội và đẩy mạnh giám sát một số chuyên đề nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Hoàng Chiến
Ý kiến của bạn
Bình luận