Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI

Địa phương
09:17 AM 28/11/2023

Với gần 3,11 tỉ USD, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về vốn đầu tư nước ngoài. TP Hồ Chí Minh xếp thứ 2, tiếp theo lần lượt là Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nội…

Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy tính đến ngày 20/11/2023, tại Quảng Ninh, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt gần 28,85 tỉ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ, tăng nhẹ 0,1 điểm phần trăm so với 10 tháng năm 2023. Ngoài vốn đầu tư điều chỉnh giảm thì vốn đầu tư mới và GVMCP vẫn tiếp tục tăng hơn so với cùng kỳ.

Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI- Ảnh 1.

Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI với số vốn gần 3,11 tỉ USD. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, có 2.865 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 58,1% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký đạt hơn 16,41 tỉ USD, tăng 42,4% so với cùng kỳ. Có 1.152 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 15,9% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt hơn 6,47 tỉ USD (giảm 32,1% so với cùng kỳ). Có 3.166 giao dịch GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 4% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt gần 5,97 tỉ USD (tăng 46,4% so với cùng kỳ).

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 20,97 tỉ USD, chiếm gần 72,71% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 40,2% so với cùng kỳ. Tiếp sau là ngành kinh doanh bất động sản, tài chính ngân hàng, bán buôn, bán lẻ...

Xét về số lượng dự án mới, công nghiệp chế biến chế tạo cũng là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 32,9%) và điều chỉnh vốn (chiếm 54,1%). Bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số giao dịch GVMCP (chiếm 40,9%).

Trong 11 tháng năm 2023, đã có 110 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 5,15 tỉ USD, chiếm hơn 17,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 10,9% so với cùng kỳ 2022. Nối sau là Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản...

Xét về số dự án, Trung Quốc dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 22,1%). Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 26,2%) và GVMCP (chiếm 27,9%).

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 56 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 11 tháng năm 2023. Quảng Ninh dẫn đầu về vốn đầu tư thu hút được với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,11 tỉ USD, chiếm gần 10,8% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2022. TP Hồ Chí Minh xếp thứ 2 với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,08 tỉ USD, chiếm 10,7% tổng vốn đầu tư cả nước, giảm 12,9% so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nội…

Nếu xét về số dự án, TP. Hồ Chí Minh là địa bàn dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (38%), số lượt dự án điều chỉnh (25,3%) và GVMCP (66,6%).

Tính tới ngày 20/11/2023, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng 20,25 tỉ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2022, tăng nhẹ 0,5 điểm phần trăm so với 10 tháng năm 2023.

Quang Lộc (T/h)
Ý kiến của bạn