Quảng Trị: Công bố Quyết định kiểm toán Dự án các công trình hạ tầng

Địa phương
07:19 PM 06/09/2023

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định kiểm toán Dự án các công trình hạ tầng được Chính phủ Ai–len tài trợ thuộc Chương trình 135, năm tài khóa 2020.

Đại diện Kiểm toán Nhà nước đã công bố Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước. Trong đó, Quảng Trị là 1 trong 5 tỉnh được thực hiện kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án các công trình hạ tầng được Chính phủ Ai-len tài trợ thuộc Chương trình 135.

Tất cả các mục tiêu kiểm toán xác định tính trung thực, hợp lý của báo cáo kiểm toán kinh tế đầu tư, báo cáo quyết toán, nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư xây dựng của dự án. Việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính kế toán của Nhà nước và các quy định liên quan đến sử dụng khoản viện trợ của Chính phủ Ai-len cho dự án. Đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của việc quản lý tài chính và quản trị các dự án.

Quảng Trị: Công bố Quyết định kiểm toán Dự án các công trình hạ tầng  - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh, còn chỉ ra những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong quá trình thực hiện dự án và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm nguồn tài trợ, sử dụng tiết kiệm hiệu quả.

Nội dung kiểm toán gồm nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư dự án, việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, chế độ tài chính kế toán và các chính sách pháp luật khác có liên quan.

Đồng chí Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, việc kiểm toán là hết sức cần thiết đối với tỉnh Quảng Trị nhằm đánh giá tình hình triển khai một số chương trình, dự án cũng như kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục. Qua đó, giúp địa phương tăng cường trong công tác quản lý.

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các Sở ban ngành, địa phương sớm hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ để cung cấp cho Đoàn công tác. Quá trình kiểm toán, các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với Đoàn Kiểm toán để thực hiện tốt công tác kiểm toán.

Ngọc Tú
Ý kiến của bạn
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.