Quảng Trị: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045

Địa phương
10:31 AM 07/05/2023

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức phiên họp toàn thể để thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045.

Thành phố Đông Hà được lập quy hoạch chung từ những năm 1990 và gần đây nhất, năm 2006 đã điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

Do vậy, sau 17 năm, nhiều dự án quy hoạch chi tiết đang được triển khai trên địa bàn thành phố nhưng quá trình thực hiện gặp nhiều bất cập, không phù hợp với tình hình chung phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Quảng Trị: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp

Đông Hà hiện nay đang hướng tới thành phố đô thị loại 2, đô thị xanh và thông minh. Để đạt được mục tiêu này, thành phố đang thúc đẩy phát triển kinh tế với các dự án đột phá, thu hút lao động tay nghề cao, đáp ứng các tiêu chuẩn của một đô thị loại 2. Chính vì vậy, Đông Hà cần một quy hoạch chung có thể đưa ra tầm nhìn chiến lược mang tính toàn diện và một chương trình phát triển cụ thể theo từng giai đoạn.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà cho rằng, trong quá trình lập quy hoạch, các ngành, đơn vị đã nghiên cứu kỹ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 với 6 phân khu và mở rộng không gian thành phố. Vì vậy cần lưu ý, khi đô thị phát triển thì không gian đô thị phát triển nên đề nghị UBND tỉnh có định hướng và ưu tiên đầu tư phát triển các vùng đô thị lân cận để sớm lan tỏa không gian đô thị rộng lớn.

Quảng Trị: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng phát biểu tại phiên họp

Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là quy hoạch quan trọng làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, triển khai các chương trình phát triển và các dự án đầu tư.

Lãnh đạo UBND đánh giá cao những nỗ lực của các sở, ban ngành trong việc tháo gỡ, phối hợp với các đơn vị để hoàn thành đồ án này. Đồng thời cho rằng đồ án đã cơ bản hoàn thiện các yêu cầu đặt ra. Vấn đề còn lại là cần tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện đồ án theo hướng cập nhật bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Xây dựng tiếp tục tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện đồ án, trình Bộ Xây dựng thống nhất sớm.

Ngọc Tú
Ý kiến của bạn
Đề xuất thành lập Quỹ Đầu tư, hỗ trợ đổi mới sáng tạo quốc gia Đề xuất thành lập Quỹ Đầu tư, hỗ trợ đổi mới sáng tạo quốc gia

Bộ Kế hoạch và đầu tư đề xuất thành lập Quỹ Đầu tư, hỗ trợ đổi mới sáng tạo quốc gia nhằm bổ sung nguồn lực đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.