Quảng Trị: Hội nghị giao ban các cơ quan chủ quản báo chí năm 2022

Địa phương
05:37 PM 30/12/2022

Mới đây, ông Hồ Đại Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan chủ quản báo chí để đánh giá kết quả việc phối hợp tham mưu, chỉ đạo, quản lý báo chí và đánh giá hoạt động các cơ quan báo chí địa phương năm 2022.

Năm 2022, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành các tài liệu, văn bản hướng dẫn để các cơ quan báo chí tuyên truyền. Việc đổi mới, tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí được các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí chú trọng thực hiện… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh trong giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, thực hiện nghiêm Luật Báo chí, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương.

Quảng Trị: Hội nghị giao ban các cơ quan chủ quản báo chí năm 2022 - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi để tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin đồng bộ, kịp thời; tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền để định hướng dư luận xã hội bảo đảm khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm; khắc phục những tồn tại, hạn trong lĩnh vực báo chí... Từ đó, kiến nghị, đề xuất một số vấn đề cần quan tâm về cơ chế, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động báo chí trong tình hình mới. 

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam cho rằng, năm 2022 là năm đặc biệt, nhiều sự kiện quan trọng của quê hương diễn ra và báo chí đã xuất sắc để lại dấu ấn đậm nét.

Về nhiệm vụ năm 2023, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam đề nghị các cơ quan báo chí cần quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng, cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên; các cơ quan báo chí. Các cơ quan báo chí cần chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên…

Ngọc Tú
Ý kiến của bạn