Quảng Trị: Phấn đấu đến năm 2030, tỉ lệ người dân đô thị được dùng nước sạch đạt 99%

Địa phương
11:16 AM 31/12/2021

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về đề án “Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Đức Tiến, Hoàng Nam tham dự cuộc họp.

Báo cáo nội dung đề án tại cuộc họp, đại diện Sở Xây dựng cho biết, mục tiêu của đề án "Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030" đối với cấp nước đô thị và khu công nghiệp, đến năm 2025 tỉ lệ người dân đô thị được sử dụng nước sạch đạt 97%; cấp nước liên tục 24 giờ đối với các đô thị loại IV trở lên và các đô thị loại V thời gian cấp nước phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế. 

Đến năm 2030, tỉ lệ người dân đô thị được dùng nước sạch đạt 99%; cấp nước liên tục 24 giờ đối với các đô thị loại IV trở lên và các đô thị loại V thời gian cấp nước phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế…. 

Đối với cấp nước nông thôn, đến năm 2025 tỉ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 97,5%; 70% dân số vùng nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế với lưu lượng tối thiểu 80 lít/người/ngày đêm. 

Đến năm 2030 tỉ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 98%; 80% dân số vùng nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế với lưu lượng tối thiểu 80 lít/người/ngày đêm.

Quảng Trị: Báo cáo đề án “Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025" - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp

Thời gian qua, công tác đảm bảo cấp nước sạch phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân đã được tỉnh Quảng Trị quan tâm, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể, tỉ lệ người dân đô thị sử dụng nước sạch đạt trung bình khoảng 95%; tỉ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt khoảng 57,14%. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có duy nhất Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị quản lý 10 nhà máy sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ các đô thị và vùng ven đô thị trong toàn tỉnh với tổng công suất thiết kế 53.200m3/ngày đêm cho 10/13 đô thị được công nhận từ loại V đến loại III trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, một số nhà máy nước hiện nay đã hoạt động vượt quá công suất thiết kế (6/10 nhà máy); công suất khai thác bình quân hiện nay khoảng 52.000 m3/ngày đêm.

Rất nhiều ý kiến trao đổi tại cuộc họp về hệ thống cấp nước sạch nông thôn, miền núi; vấn đề rà soát lại hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh; đề án "Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030" dự kiến sẽ giải quyết nguồn nước sạch cho bao nhiêu xã trên địa bàn tỉnh; nguồn lực, chính sách để thực hiện đề án.

Quảng Trị: Báo cáo đề án “Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2025" - Ảnh 2.

Ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị cơ quan chủ trì, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp của các ngành, đơn vị để tiếp tục hoàn chỉnh đề án "Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã đề nghị cơ quan chủ trì, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp của các ngành, đơn vị để tiếp tục hoàn chỉnh đề án "Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030". Đây là đề án rất cần thiết để đảm bảo nguồn nước sạch cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, nên các sở, ban, ngành, địa phương liên quan cần quan tâm tạo điều kiện nhằm hoàn thiện và thực hiện. Thống nhất với giải pháp cấp nước đô thị của đề án "Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030". 

Về hệ thống cấp nước nông thôn, miền núi nhất là hệ thống cấp nước miền núi cần cập nhật lại các dự án cấp nước lớn trên địa bàn tỉnh để thống kê lại các xã không nằm trong dự án và có giải pháp bổ sung vào đề án "Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030". Các sở, ngành liên quan cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thêm về chính sách, nguồn lực để thực hiện đề án "Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Ngọc Tú
Ý kiến của bạn
Người tiêu dùng tăng mua sắm trực tuyến để hưởng ưu đãi Người tiêu dùng tăng mua sắm trực tuyến để hưởng ưu đãi

Người tiêu dùng đang chi tiêu cẩn trọng hơn do không biết rủi ro gì có thể xảy ra trong tương lai. Song họ có xu hướng mua sắm trực tuyến để tận dụng ưu đãi hay có sự so sánh về giá cả giữa các sản phẩm.