Quảng Trị: Triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Địa phương
09:19 AM 01/02/2023

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục có chuyển biến tích cực, hướng mạnh về cơ sở, kết hợp hiệu quả với các phong trào thi đua yêu nước. Công tác tuyên truyền, giáo dục trên lĩnh vực an ninh trật tự được triển khai đa dạng, khai thác hiệu quả hình thức tuyên truyền trên không gian mạng, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội. 

Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến được quan tâm mạnh mẽ ở các địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả trong đảm bảo an ninh trật tự gắn với xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

Quảng Trị: Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Trong đó, công tác xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được triển khai thực hiện tốt qua nhiều giai đoạn, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trong đó vai trò nòng cốt tham mưu, tổ chức và thực hiện của lực lượng Công an các cấp được phát huy hiệu quả. Các quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, tổ chức hoạt động của các mô hình từng bước được xây dựng, hoàn thiện, thống nhất. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay và sáng tạo mạnh mẽ, lan toả rộng khắp trên địa bàn. 

Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: "Năm 2023 dự báo là một năm nhiều thách thức đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng của đất nước và của tỉnh. Quảng Trị đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của năm có tính chất bản lề, quyết định trong nhiệm kỳ, phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung, đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình khá của cả nước".

Đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng "Xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh" phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và lực lượng Công an tập trung thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cần thống nhất nhận thức và xác định rõ vai trò, trách nhiệm đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và chịu trách nhiệm về tình hình ANTT ở mỗi đơn vị, địa phương do mình phụ trách, quản lý. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải đảm bảo do Đảng lãnh đạo; chính quyền chỉ đạo, tổ chức thực hiện; lực lượng CAND giữ vai trò tham mưu, nòng cốt; MTTQ, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhằm huy động toàn dân tham gia.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh phải hướng đến mục đích thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cần xác định các nội dung trọng tâm, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm nhằm phát huy hiệu quả của phong trào tại mỗi đơn vị, địa phương, đảm bảo "vừa sức dân, hợp lòng dân". 

Trọng tâm của phong trào là đảm bảo ANTT, phục vụ hiệu quả việc triển khai các công trình dự án, giao thông, kinh tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh; huy động hệ thống chính trị cơ sở và toàn dân tham gia giải quyết các vấn đề về ANTT được dư luận quan tâm, như tội phạm và tệ nạn ma túy, tội phạm mạng, tín dụng đen, tội phạm trộm cắp tài sản, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị… nhằm xây dựng sự đồng thuận xã hội, xây dựng môi trường sống lành mạnh, bình yên, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Quảng Trị: Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc - Ảnh 2.

Hội nghị đã trao tặng cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Trị cho các tập thể và cá nhân

Đề nghị MTTQ các cấp phát huy vai trò trung tâm, huy động các tổ chức đoàn thể quần chúng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo theo hướng "tự phòng, tự quản, tự bảo vệ", xây dựng môi trường bình yên, an toàn về ANTT tại mỗi gia đình, thôn xóm, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường…

Mặt khác, chính quyền các cấp và các ngành chức năng cùng lực lượng Công an tiếp tục quan tâm xây dựng các lực lượng nòng cốt ở cơ sở, nhất là Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp; quan tâm thực hiện chế độ chính sách, các hình thức hỗ trợ phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị; quan tâm hỗ trợ với công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng và các hình thức biểu dương, động viên với lực lượng quần chúng ở cơ sở nhằm duy trì, thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng từ cơ sở.

 

Ngọc Tú - Hồng Hải
Ý kiến của bạn
Hệ thống KRX sẽ là bước tiến cho quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Hệ thống KRX sẽ là bước tiến cho quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng nỗ lực từ phía cơ quan quản lý, hệ thống KRX đi vào vận hành sẽ là bước tiến cho quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong năm 2025.