Quảng Trị: Triển khai Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy học đường"

Địa phương
01:02 PM 04/09/2023

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND triển khai thực hiện Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy học đường đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Trị đưa ra mục tiêu cụ thể của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm các nhà trường trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy đối với HSSV ở trong và ngoài nhà trường. 

Cùng phối hợp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị chung tay tham gia công tác phòng, chống ma tuý (PCMT) nhằm tạo ra phong trào rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Nhất quán xây dựng cơ chế tự phòng vệ cho toàn xã hội trước sự tấn công của tệ nạn ma túy, sử dụng đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn ma túy tác động vào thế hệ trẻ và ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường. Đặc biệt, các trường học thuộc địa bàn phức tạp về ma túy, góp phần làm giảm số người nghiện, sử dụng ma túy trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng 100% nhà trường xác định được thực trạng công tác PCMT trong nhà trường (ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân hạn chế, yếu kém),  hiệu quả của việc tuyên truyền, giáo dục PCMT cho các thành viên nhà trường và HSSV trong nhà trường. Nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức và kỹ năng PCMT với các hình thức, nội dung phù hợp với các nhà trường. 

100% nhà giáo được trang bị kiến thức và kỹ năng PCMT để có đủ năng lực thực hiện việc tăng cường lồng ghép, tích hợp nội dung tuyên truyền, giáo dục PCMT trong giảng dạy chính khóa, hoạt động trải nghiệm và giải quyết các vướng mắc liên quan đến vấn đề ma túy cho HSSV khi cần. 100% nhà trường thành lập Ban chỉ đạo PCMT thực hiện nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ, hoạt động của nhà trường trong từng năm học; thiết lập được đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh, tư vấn, hỗ trợ và có giải đáp phù hợp, kịp thời giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác PCMT trong trường học.

Quảng Trị: Triển khai thực hiện Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy học đường" - Ảnh 1.

Trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị

Phấn đấu được các chỉ tiêu đề ra, kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ giải pháp: Kiện toàn bộ máy chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tổ chức nắm bắt thực trạng tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy trong trường học. Tổ chức truyền thông phòng, chống ma túy trong nhà trường; xây dựng, triển khai bộ tài liệu giáo dục phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống ma tuý. Tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống ma túy trong các hoạt động giáo dục của các cấp học, tăng cường công tác phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội. Bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy; tăng cường công tác xã hội hóa cùng chung tay phòng, chống ma túy trong trường học.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu, nhiệm vụ triển khai thực hiện phải có tính khả thi, có trọng tâm, phù hợp với các đối tượng của dự án và thực tiễn địa phương, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng. Đồng thời, đảm bảo sự phối hợp, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Lồng ghép việc thực hiện nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo gắn với nhiệm vụ triển khai công tác phòng chống ma túy trong các nhà trường với đảm bảo an ninh trật tự trong toàn tỉnh đến năm 2025. Hiệu quả thiết thực, đúng tiến độ và đúng quy định pháp luật với các nội dung nêu trong từng nhiệm vụ đặt ra.

Ngọc Tú
Ý kiến của bạn
Giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tháng 7 và Quý III/2024 Giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tháng 7 và Quý III/2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 21/7/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tháng 7 và Quý III năm 2024.