Quảng Xương: Thành tựu nổi bật sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng

Địa phương
04:21 PM 13/11/2023

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Xương, Ban Thường vụ Huyện ủy, đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đưa Quảng Xương từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Theo báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nêu rõ: Trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức…, giá cả nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào của sản xuất tăng cao, thị trường hàng hoá xuất khẩu bị thu hẹp, bất động sản đóng băng… đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và đời sống nhân dân trong huyện.

Quảng Xương: Thành tựu nổi bật sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng- Ảnh 1.

Một góc huyện Quảng Xương từ trục đường Quốc lộ 1A.

Song, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án để triển khai, tổ chức thực hiện: cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện nên tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2023 của huyện đạt được những kết quả tích cực.

Theo đánh giá sơ bộ, huyện Quảng Xương đã có 12/29 chỉ tiêu dự ước hoàn thành và hoàn thành vượt mức, các chỉ tiêu còn lại cơ bản đạt trên 2/3 kế hoạch; kinh tế, văn hóa, xã hội liên tục tăng trưởng và phát triển; quốc phòng - an ninh được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. 

Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, đã được công nhận 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 9 xã NTM nâng cao, 52 thôn NTM kiểu mẫu, thuộc các huyện dẫn đầu của tỉnh. Huyện đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm XD NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, hình thành các sản phẩm chủ lực OCOP; phấn đấu xây dựng và hoàn thành huyện NTM nâng cao vào năm 2024.

Theo đó, quy mô thu ngân sách tăng nhanh và cao nhất từ trước đến nay, giai đoạn 2021-2023 ước đạt 5.004 tỷ đồng, tăng 2,67 lần so với dự toán tỉnh giao, thu hút vốn đầu tư cao, hiện nay đã và đang có một số tập đoàn kinh tế lớn đầu tư trên địa bàn huyện: kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, theo hướng chuẩn đô thị, một số công trình tạo được sự lan tỏa lớn…

Kinh tế - xã hội huyện Quảng Xương phát triển khá toàn diện, từng bước hiện thực hóa mục tiêu, trong đó, nổi bật là: Quy mô giá trị sản xuất, trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2023 đứng trong tốp đầu của tỉnh, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 7,08%. 

Tuy nhiên, cơ cấu giá trị sản xuất trong tổng giá trị sản xuất của ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm từ 36,32% năm 2020 xuống còn 29,80% năm 2023; ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 36,55% năm 2020 lên 43,2% năm 2023 (tăng 6,65%); các ngành dịch vụ cơ bản giữ ổn định tỷ trọng chiếm 27%.

Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, năm 2023 ước đạt 63,07 triệu đồng, đạt 84,09% mục tiêu Nghị quyết (mục tiêu đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng) và là huyện có thu nhập bình quân đầu người năm 2023 xếp thứ 9 trong các huyện, thị xã, thành phố.

Tỷ lệ tăng thu NSNN bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 41%; vượt mục tiêu Nghị quyết (mục tiêu trong Nghị quyết, tăng 15%). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021-2023 ước đạt 5.004 tỷ đồng, tăng 2,67 lần so với dự toán tỉnh giao, bình quân tăng 36%/năm. 

Số doanh nghiệp thành lập mới hàng năm luôn vượt mục tiêu tỉnh và mục tiêu huyện giao, giai đoạn 2021-2023 thành lập mới 344 doanh nghiệp, đạt 68,8 % mục tiêu Nghị quyết đề ra; tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2023 ước đạt 13,970 tỷ đồng. Các tiềm năng, lợi thế trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, dịch vụ, du lịch… đã từng bước được khai thác, phát huy có hiệu quả.

Quảng Xương: Thành tựu nổi bật sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng- Ảnh 2.

Dọc bãi biển Tiên Trang huyện Quảng Xương.

Đặc biệt, nửa nhiệm kỳ qua Quảng Xương huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng giáo dục, y tế… góp phần tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đã thu hút được các nhà đầu tư thực hiện các dự án đô thị lớn như: dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên khởi công năm 2021, các dự án đang triển khai nằm trong quy hoạch chung Khu đô thị du lịch ven biển tại xã Quảng Nham và Quảng Thạch. 

Đã đề xuất điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch, đô thị ven biển, huyện Quảng Xương đến năm 2030 để hình thành một khu vực đô thị du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, xứng tầm, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương; với định hướng đến năm 2030 huyện Quảng Xương trở thành thị xã.

Đặc biệt, diện mạo đô thị, nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, cơ sở vật chất hạ tầng giao thông thay đổi theo hướng khang trang, hiện đại. Tính đến hết năm 2023, dự kiến có 3 xã NTM kiểu mẫu, đạt 12% (mục tiêu Nghị quyết Đại hội đến năm 2025 đạt 20% trở lên); 13 xã NTM nâng cao, đạt 52% chỉ tiêu nhiệm kỳ và công nhận được 62 thôn NTM kiểu mẫu.

Văn hóa - xã hội có bước phát triển toàn diện, chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế không ngừng được nâng lên. Kết quả trường chuẩn Quốc gia năm 2023 đạt 100%; có 34 trường đạt chuẩn mức độ 2 vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đáng chú ý là công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thứ hạng chỉ số DDCI huyện Quảng Xương tăng đột phá (năm 2021 xếp thứ 25; năm 2022 xếp thứ 6 toàn tỉnh).

Bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hợp lý; chất lượng đội ngũ lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng không ngừng nâng lên.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được tăng cường, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hôi các cáp được cải thiện; sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được nâng lên.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, tuy đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, nổi bật, song vẫn còn nhiều chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội còn đạt thấp. 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, ông Nguyễn Đức Thịnh Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương chia sẻ: Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Quảng Xương tiếp tục rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ; kịp thời bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục bằng được hạn chế, yếu kém; phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đại hội. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện kịp thời, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm và toàn khóa tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế; nâng cao tốc độ và chất lượng tăng trưởng giá trị sản xuất.

Đồng thời, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiện vụ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, siết chặt kỷ luật công vụ, thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân.

Triều Nguyệt - Yến Hoàng
Ý kiến của bạn
Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ đối thoại với công nhân lao động Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ đối thoại với công nhân lao động

Ngày 23/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại Công ty cổ phần Thuốc lá Thăng Long (Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội).