Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 6.600 tỷ đồng

Tài chính - Đầu tư
10:30 AM 25/03/2024

Theo thông tin từ Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), tính đến ngày 31/12/2023, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) là 6.655,36 tỷ đồng.

Mới đây, Bộ Tài chính đã công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh của quỹ bình ổn giá xăng dầu năm 2023. Theo thông tin từ Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), tính đến hết quý IV/2023, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu (quỹ BOG) là 6.655,36 tỷ đồng.

Tổng số trích quỹ BOG là 14,94 tỷ đồng, tổng số sử dụng là 132,83 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG dương là 3,34 tỷ đồng, lãi vay phát sinh trên số dư quỹ BOG âm là 0,0019 tỷ đồng.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 6.600 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trước đó, theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 30/9/2023 là 6.767,27 tỷ đồng.

Giữa tháng 11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Nghị định số 80/2023/NĐ-CP đã bổ sung các quy định, biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ hơn đối với Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo đó, nghị định nêu rõ, Quỹ BOG xăng dầu là Quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách Nhà nước, toàn bộ nguồn trích lập, chi sử dụng để tham gia điều tiết, hỗ trợ cho mục tiêu bình ổn giá bán xăng dầu trong nước.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có nghĩa vụ trích lập Quỹ BOG; hạch toán và theo dõi riêng Quỹ bình ổn giá bằng tài khoản mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc lựa chọn ngân hàng, quản lý và đảm bảo bảo toàn số dư Quỹ bình ổn giá.

Ngân hàng thực hiện phong tỏa tài khoản Quỹ bình ổn giá của doanh nghiệp. Tài khoản này chỉ được sử dụng vào mục đích trích lập và chỉ sử dụng Quỹ bình ổn giá của doanh nghiệp theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công thương.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn
Vay tiêu dùng thấp nhất 5 năm qua Vay tiêu dùng thấp nhất 5 năm qua

Năm ngoái, tín dụng vay kinh doanh tăng hơn 35%, còn tiêu dùng chỉ thêm 1% - mức thấp nhất 5 năm qua. Điều này cho thấy, người dân không có nhu cầu vay mua nhà đất.