Quý III/2023, GRDP của Thủ đô tăng 6,49% so với cùng kỳ

Tài chính - Đầu tư
03:02 PM 29/09/2023

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2023 của Cục Thống kê TP. Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III của Thủ đô ước tính tăng 6,49% so với cùng kỳ năm trước.

Kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội 9 tháng năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn, kinh tế trong nước chịu tác động rõ rệt, các thị trường xuất, nhập khẩu lớn của Việt Nam sụt giảm, sức mua thị trường nội địa tăng thấp, sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, có xu hướng tăng chậm lại.

Trước tình hình đó, thành phố Hà Nội đã triển khai quyết liệt các Nghị quyết, kết luận của Trung ương và thành phố, chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hạ lãi suất, đơn giản các thủ tục vay vốn, kết nối thương mại, kích cầu tiêu dùng... 

Quý III/2023, GRDP của Thủ đô tăng 6,49% so với cùng kỳ năm ngoái - Ảnh 1.

Nhờ đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III ước tính tăng 6,49% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn trong nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá (7,34%), đóng góp 4,76 điểm % vào mức tăng GRDP quý III, trong đó một số ngành, lĩnh vực tăng cao, đóng góp nhiều vào tăng trưởng chung của Thành phố: Bán buôn, bán lẻ tăng 9,95%, đóng góp 0,96 điểm %; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng 8,14%, đóng góp 0,93 điểm %; vận tải, kho bãi tăng 11,14%, đóng góp 0,76 điểm %; hành chính và dịch vụ hỗ trợ (bao gồm lĩnh vực du lịch, lữ hành) tăng 10,74%, đóng góp 0,34 điểm %; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 9,85%, đóng góp 0,12 điểm %; nghệ thuật, vui chơi, giải trí tăng 16,09%, đóng góp 0,09 điểm %. 

Các ngành dịch vụ khác tiếp tục duy trì tăng trưởng: Giáo dục và đào tạo tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước; hoạt động chuyên môn khoa học, công nghệ tăng 6,64%; quản lý Nhà nước tăng 6,21%; thông tin, truyền thông tăng 4,93%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 3,64%; kinh doanh bất động sản tăng 1,0%; dịch vụ khác tăng 0,31%.

Khu vực công nghiệp - xây dựng ước tính quý III năm nay tăng 5,21% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 1,21 điểm % vào mức tăng GRDP của Thành phố. Ngành công nghiệp chịu ảnh hưởng tiêu cực khi hầu hết các thị trường xuất, nhập khẩu lớn của Hà Nội giảm sút đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp, giá trị tăng thêm quý III ước tăng 4,42% so với cùng kỳ, đóng góp 0,66 điểm % vào mức tăng chung. 

Ngành xây dựng quý III ước tính tăng 6,61% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,55 điểm % vào mức tăng chung. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì phát triển, ước tính giá trị tăng thêm quý III tăng 2,15% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,04 điểm % vào mức tăng GRDP. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm quý III ước tính tăng 4,74%, chiếm 0,48 điểm % tăng trưởng GRDP của Thành phố.

Tính chung 9 tháng năm 2023, GRDP của Hà Nội ước tính tăng 6,08% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 5,81%; quý II tăng 5,93%; quý III tăng 6,49%). Trong đó, khu vực dịch vụ 9 tháng năm nay tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; ngành Giáo dục và đào tạo tăng 6,66%; khoa học và công nghệ tăng 6,33%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 5,12%; Khu vực công nghiệp và xây dựng 9 tháng năm 2023 tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước; ngành xây dựng tăng 5,75%....

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động thương mại toàn cầu suy giảm, các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn về đầu ra, kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng trên với xu hướng cải thiện qua từng quý đã thể hiện sự phục hồi rõ nét của thành phố.

Để thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm, Cục Thống kê Hà Nội cho rằng, cần tiếp tục duy trì và thúc đẩy đà tăng các ngành dịch vụ, du lịch, tài chính ngân hàng, vận tải hàng hoá vốn là thế mạnh của TP. Đồng thời đẩy mạnh đầu tư công, thu hút các nguồn vốn đầu tư khác. Tiếp tục nâng cao hiệu quả của khu công nghiệp. Tăng cường đầu tư hạ tầng, thu hút được các dự án lớn, nhà đầu tư lớn trong sản xuất kinh doanh; thúc đẩy chuyển đổi số; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp… 

Minh An
Ý kiến của bạn
Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi QCVN:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ trong đó có nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ, thông tư có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2024.