Quyết tâm phản bác, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch

Diễn đàn
12:01 PM 16/07/2023

Chỉ còn hơn 1 năm nữa sẽ diễn ra Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, đây là thời điểm cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng rất gay go và quyết liệt. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này, cần phải tiến hành hàng loạt các giải pháp trên mặt trận tư tưởng, lý luận, lĩnh vực kinh tế - xã hội, mặt trận đối ngoại và an ninh tư tưởng... Trong đó, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng là nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay.

Như chúng ta đã biết, âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực cơ hội, thù địch là phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội với các mức độ khác nhau. 

Chúng ra sức tấn công trên mặt trận tư tưởng được chúng coi là "mũi đột phá", hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra "những khoảng trống" để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập cán bộ, đảng viên và nhân dân, từng bước chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

Quyết tâm phản bác, đấu tranh chống lạ những quan điểm sai trái, thù địch - Ảnh 1.

Ông Phạm Đồng Thụy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

Trước tình hình đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cần làm gì để phản bác, đấu tranh những quan điểm sai trái, thù địch?

Thứ nhất, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng trong nước và thế giới.

Khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin là nguyên tắc hàng đầu của một Đảng cách mạng chân chính. Chủ nghĩa Mác – Lênin là một học thuyết mở, mang bản chất cách mạng, khoa học, được trải nghiệm qua thực tiễn, thời gian ở nhiều nước. Đến nay khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết mở, không dập khuôn, giáo điều, vẫn còn nguyên giá trị, sức sống. Đó cũng là lý do vì sao trong quá trình hơn 93 năm kể từ ngày sáng lập đến nay, Đảng ta luôn vận dụng sáng tạo, đúng đắn góp phần bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin phù hợp với bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước, cụ thể như điều kiện ra đời của một Đảng Cộng Sản, theo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ cần hai yếu tố là chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào công nhân, nhưng Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời (ngày 03-02-1930) đã bổ sung thêm yếu tố thứ ba là phong trào yêu nước.

Hai là, thực tiễn Việt Nam và thế giới chứng minh chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn là ngọn cờ dẫn dắt phong trào cách mạng thế giới.

Sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu (năm 1991), thời điểm bấy giờ, nhiều cán bộ, đảng viên tỏ ra hoài nghi, thậm chí hoang mang về con đường đi lên CNXH và học thuyết Mác - Lênin đang soi chiếu, dẫn đường ở Việt Nam. Nhưng đến nay, chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn đứng vững và tỏa sáng giá trị bền vững không chỉ các nước XHCN mà các nước phương Tây dẫu không muốn cũng phải thừa nhận. 

Điều đó giải thích vì sao giữa lúc cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu diễn ra vào năm 2008-2009, một số nhà tư bản ở Ý, Anh, Đức... lại đổ xô đi mua bộ "Tư bản" của Mác để nghiên cứu với hi vọng tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng… Ngay cả nước Mỹ đã phải bỏ 80 tỷ để cứu các ngân hàng, trong khi lại không thừa nhận công khai lời nói của Các Mác khi thế giới lâm vào khủng hoảng kinh tế mà ông đã từng nêu trong cuốn Tuyên ngôn của đảng "Trước hết nhà nước tập trung cứu các ngân hàng".

Sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin được thể hiện ở chỗ, khi nhân loại bước vào thế kỷ XXI, chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là học thuyết khoa học và cách mạng, chưa có học thuyết nào thay thế được. Năm 1999, trường Đại học Cam-brit (Anh) công bố bình chọn nhà tư tưởng số 1 thiên niên kỷ thứ 2, kết quả là Các Mác đứng đầu, Anh-xtanh, nhà khoa học lớn đứng thứ 2 và mới đây, theo thăm dò của tờ tạp chí Spiegen (Đức), Các Mác được ưa chuộng 1 cách ngạc nhiên, trên 50% số dân Đức nói "Sự phê phán của chủ nghĩa Mác đối với chủ nghĩa tư bản ngày nay vẫn giữ nguyên giá trị". 

Năm 2009, trong chương trình "Thời đại chúng ta" trên sóng phát thanh Rađio4 tại Anh đã tổ chức cuộc thăm dò xã hội bình chọn triết gia vĩ đại nhất của nhân loại. Khoảng hơn 30 nghìn người Anh và các nước tham gia cuộc bình chọn này. Trong số 20 triết gia vĩ đại được giới thiệu, Các Mác được bình chọn là triết gia vĩ đại nhất của nhân loại từ trước tới nay, bởi những cống hiến khoa học xuất sắc của ông. Chính các nước tư bản vận dụng Chủ nghĩa mác, thấy khuyết tật để tránh, vận dụng đúng quy luật trong phát triển kinh tế - xã hội, chỉ có điều họ không thừa nhận chủ nghĩa Mác; điển hình trong số đó là đất nước Phần Lan đứng thứ 19 trên thế giới về GDP đầu người, đạt mức 56.833 USD vào năm 2022 theo dự báo của Quỹ tiền tệ thế giới (IMF), suốt 5 năm liên tiếp, Phần Lan chiếm vị trí số 1 trong danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới do Liên Hợp Quốc công bố…

Quyết tâm phản bác, đấu tranh chống lạ những quan điểm sai trái, thù địch - Ảnh 2.

Quyết tâm phản bác, đấu tranh chống lạ những quan điểm sai trái, thù địch

Thứ ba, nhất quán quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo, đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện, tình hình cụ thể của nước ta trong từng giai đoạn, thời kỳ lịch sử, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Ngược dòng lịch sử, cố nhà văn Sơn Tùng đã dành cả đời mình nghiên cứu và viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tác phẩm "Búp Sen Xanh" xuất bản năm 1981 có đoạn viết, khi nghe mẹ Bác kể chuyện Thạch Sanh, Bác nói với mẹ "… ước chi con cũng có phép thần thông, có cây đàn thần thì con cũng sẽ gẩy đàn cho giặc Tây ngủ hàng loạt, thu hết súng ống về, rồi nấu cho chúng một niêu cơm ăn mãi không hết, trải chiếu hoa trên đường, tống tiễn chúng về Tây…". 

Và như thế, vài chục năm sau, trong chiến tranh chống Mỹ, sau chiến thắng vang dội trước kẻ thù, có đồng chí đến báo cáo với Bác là trận đánh vừa rồi chúng ta có trận đánh quá đẹp. Bác trả lời: "Trận đánh chết nhiều người như vậy mà chú nói là trận đánh đẹp ư? Các chú chỉ đánh giặc giỏi thôi". Cả cuộc đời Người nhất quán kiên trì học theo mục tiêu tam dân của Tôn Trung Sơn (nhà cách mạng dân chủ vĩ đại của Trung Quốc): Dân tộc là độc lập, dân quyền là tự do, dân sinh là hạnh phúc… 

Một nhân cách lớn như vậy, luôn yêu thương nhân dân vô điều kiện và ngay với với kẻ thù, Người cũng giành những lời nói, hành động tôn trọng nhất định; Người mà được tổ chức Văn hóa và Giáo dục thế giới tôn vinh "Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam" thì làm sao có chuyện Người đưa miền Bắc vào cảnh nồi da nấu thịt…như ai đó lộng ngôn, suy diễn ảo tưởng vô căn cứ!

Thứ tư, khẳng định rằng, con đường cách mạng mà nhân dân ta đã lựa chọn "Độc lập dân tộc gắn liền với xây dựng chủ nghĩa xã hội" là hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tiễn nước ta và yêu cầu bức thiết của xã hội Việt Nam, của dân tộc Việt Nam

Trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước sau hơn 37 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước Đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay. 

Năm 2022, kinh tế nước ta tăng trưởng ở mức cao nhất trong vòng 25 năm trở lại đây, với tốc độ 8,02%, thu nhập bình quân xếp thứ 125 thế giới, nhưng phát triển bền vững xếp thứ 55 thế giới, tăng 28 bậc so với năm 2016 (phát triển bền vững năm 2016 xếp thứ 83 thế giới)... Đây là định hướng phát triển đất nước toàn diện rất đúng hướng của Đảng, Nhà nước ta...

Có thể nói rằng, từ nay cho đến Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 đang đến gần; thủ đoạn chống phá của các phần tử xấu, cơ hội chính trị được xác định rằng sẽ rất nham hiểm, xảo quyệt. Vì vậy, chủ động phòng, chống có hiệu quả các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các phần tử xấu, cơ hội chính trị trên lĩnh vực tư tưởng là một nhiệm vụ quan trọng và hết sức cấp thiết.

Vũ Đức Quyền
Ý kiến của bạn
Tăng trưởng xanh là xu thế cấp thiết Tăng trưởng xanh là xu thế cấp thiết

Thực hành ESG, cũng như triển khai các mô hình kinh doanh bền vững và tăng trưởng xanh nói chung, không chỉ là xu thế, mà còn là điều kiện bắt buộc. Nhiều đối tác thương mại, đầu tư lớn của Việt Nam hiện nay đều đã có những yêu cầu nghiêm ngặt về vấn đề này.