Ra mắt bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lào Cai toàn tập khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Địa phương
07:26 PM 05/03/2022

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới, nhiều dân tộc, là vùng đất có bề dày lịch sử và truyền thống văn hoá lâu đời. Vì vậy, việc biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống địa phương luôn có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt.

Sau hơn ba năm thực hiện Chỉ thị 20 - CT/TW, ngày18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Tỉnh Lào Cai đã xuất bản được gần 300 công trình lịch sử từ cấp xã, cấp huyện đến các sở, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Ra mắt, giới thiệu cuốn Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lào Cai toàn tập khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 - Ảnh 1.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai thực hiện nghi thức ra mắt 05 tập Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lào Cai toàn tập khóa XV (tập 28 đến 32)

Trong những công trình lịch sử có giá trị của tỉnh đã xuất bản, phải kể đến 32 tập Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lào Cai toàn tập với trên 3.500 danh mục tài liệu, tương đương với trên 40.200 trang, bình quân mỗi tập dài khoảng 1.200 -1.500 trang. Đây là bộ Văn kiện có tính hệ thống, toàn diện mang ý nghĩa chính trị sâu sắc và có giá trị về mặt lý luận, khoa học, thực tiễn sâu sắc.

Đến nay, Lào Cai là tỉnh duy nhất trong cả nước ban hành được bộ Văn kiện này. Bộ văn kiện Đảng bộ tỉnh Lào Cai toàn tập với những kinh nghiệm quý rút ra tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh qua mỗi chặng đường lịch sử, đồng thời thể hiện được bước phát triển về tư duy lý luận của Đảng bộ tỉnh qua thực tiễn lịch sử. Mặt khác, bộ Văn kiện còn là nguồn tư liệu quý giá giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế hiểu thêm về lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Lào Cai qua 75 năm xây dựng và trưởng thành.

Hà Gái - Diệu Ly
Ý kiến của bạn
Vay tiêu dùng thấp nhất 5 năm qua Vay tiêu dùng thấp nhất 5 năm qua

Năm ngoái, tín dụng vay kinh doanh tăng hơn 35%, còn tiêu dùng chỉ thêm 1% - mức thấp nhất 5 năm qua. Điều này cho thấy, người dân không có nhu cầu vay mua nhà đất.