Sắp ra mắt sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thể dục Thể thao”

Diễn đàn
03:51 PM 23/06/2022

Buổi lễ ra mắt sách sẽ ra tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/2022).

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945), các đơn vị gồm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch, Viện KHGD & MT, Trung tâm XTTM Đầu tư và Hỗ trợ Chuyển đổi số Quốc gia cùng Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Kết nối và Phát triển Công nghệ Toàn cầu phối hợp xuất bản và phát hành cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thể dục Thể thao".

photo-1655968877096

Ảnh dự thảo bìa sách

Những nội dung, tư liệu và hình ảnh trong cuốn sách được sưu tầm, biên soạn và có rất nhiều dữ liệu lịch sử lần đầu tiên được công bố sẽ là những tư liệu quý giá, giúp cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và học tập về tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống ấm no, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Cuốn sách là "cẩm nang" hết sức có ý nghĩa đồng hành với Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đối với các địa phương, các cơ quan Ban, Bộ Ngành, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, học sinh, sinh viên...

Sách sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc Khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/2022) và được lan toả rộng khắp thông qua Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - nơi được Đảng, Nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo quản, gìn giữ và phát huy giá trị nơi Bác Hồ ở và làm việc tại Phủ Chủ tịch để hàng ngày mở cửa đón đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế đến tham quan và học tập về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

PV
Ý kiến của bạn
Bình luận