Sau khi VN Index giảm sâu, PGT đang dần hồi phục, nhà đầu tư F0 nên làm gì?

Đầu tư và Tiếp thị
07:30 AM 08/12/2021

Thị trường chứng khoán thứ Hai bắt đầu bằng phiên giảm mạnh gần 40 điểm (từ 1482,05 điểm ngày 03/12 xuống còn 1443,32 điểm ngày 06/12), tâm lý hoang mang bao trùm khắp các sàn giao dịch. Nhà đầu tư F0 nên làm gì để bảo toàn lợi nhuận?

photo-1638894086116

Tập trung vào những cổ phiếu tốt

Hầu hết các cổ phiếu tốt sau phiên thứ hai 06/12 dù bị giảm giá mạnh đều đang bắt đầu phục hồi. Cổ phiếu PGT Holdings (sàn HNX) là một trong số các cổ phiếu đó. Mua cổ phiếu là mua chính công ty vì thế các nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin, tiềm năng phát triển kinh tế của công ty đó trong tương lai. Thị trường chứng khoán có thể lên xuống giảm điểm nhưng nếu nội tại một công ty thực sự tốt, giá vẫn sẽ thể hiện trên cổ phiếu, không sớm thì muộn.

Ví dụ như cổ phiếu của công ty cổ phần PGT Holdings – thuộc ngành M&A (Mua bán và Sáp nhập) gần đây được khá chú ý vì những tiềm năng phát triển rõ ràng.

Ngày 31/11/2021 tại Nhật Bản, công ty cổ phần PGT HOLDINGS (Mã chứng khoán HNX: PGT) đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng với công ty cổ phần IENT và trở thành đối tác chiến lược về kinh doanh online thông qua trang "Tax Free Online.jp" dịch vụ thương mại điện tử miễn thuế và giao nhận sản phẩm tận nơi theo yêu cầu dành cho người nước ngoài đến thăm Nhật Bản.

photo-1638894089257

Hợp đồng được ký kết trở thành đối tác chiến lược với công ty iENT về việc kinh doanh thông qua trang "Tax Free Online.jp" mua sắm với dịch vụ miễn thuế", góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác bền lâu giữa hai bên, đồng thời khai thác tối đa tiềm năng của PGT_doanh nghệp lợi thế về M&A và iENT công ty có lợi thế về công nghệ.

Giữ cái đầu lạnh

Các nhà đầu tư F0 thường dễ mua đuổi, có lời không bán ngay muốn lời nhiều hơn. Đến khi thị trường giảm điểm lại không dám bán nghĩ nó sẽ hồi phục, cuối cùng rớt xuống đáy muốn bán thì đã quá trễ và từ mua lướt trở thành cổ đông chiến lược. Vì vậy các chuyên gia khuyên nhà đầu tư F0 nên theo dõi các cổ phiếu mình mua, xác định mục tiêu lợi nhuận, mức độ bản thân có thể chấp nhận rủi ro để tối ưu hóa khả năng sinh lời và không bị ảnh hưởng theo tâm lý theo thị trường.

Không bỏ hết trứng vào một rổ

Các nhà đầu tư lâu năm sẽ nhận thấy thị trường thường tăng theo dòng, dòng này xuống thì dòng khác sẽ lên. Khi VN-Index giảm sâu, các cổ phiếu giảm sàn la liệt. Nếu bạn nắm ba đến năm cổ phiếu trong tài khoản và chọn những con mạnh nhất ở mỗi dòng ngân hàng, chứng khoán, thép, bán lẻ, M&A, bất động sản hoặc dầu khí... thì khi cổ phiếu này giảm sẽ có cổ phiếu khác bù lại.

Linh hoạt thay đổi danh mục

Bạn nên chia khoản tiền đầu tư của mình theo từng danh mục và giữ lại ít nhất 20% đến 30% để đảo hàng. ‘Cash is king’’. Việc giữ lại tiền có thế sẽ giúp bạn giảm giá mua xuống đáng kể khi thị trường giảm điểm. Ví dụ: bạn mua 1000 cổ phiếu PGT giá 13.000 VND, khi PGT giảm, bạn mua tiếp 1.000 cổ phiếu giá 11.000 đồng và bán khi giá là 12.500 đồng, điều này giúp giảm thời gian chờ PGT về mốc 13.000 VND và bạn có thể thu lời sớm hơn.

Đầu tư vì giá trị của doanh nghiệp

Các nhà đầu tư lâu năm khôn ngoan luôn tìm hiểu các công ty có giá trị và đầu tư lâu dài để có thể thu được lợi nhuận bền vững. PGT Holdings - một công ty có tổng giám đốc là nhà lãnh đạo Nhật Bản tài ba – ông Kakazu Shogo – người đã có trên 10 năm kinh nghiệm kinh doanh tại Việt Nam và nhiều mối quan hệ quý giá với các nhà đầu tư lớn tại Nhật Bản. Ngày 4 tháng 12 năm 2021, ông đã tham dự buổi hội thảo dành cho nhà đầu tư Nhật Bản tại thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời kỳ đại dịch COVID 19 với chủ đề: ‘’Đầu tư vào Việt Nam trong Đại dịch Covid 19’’.

(Link tham khảo sự kiện: https://vetterbusiness.com/?page_id=24666).

Điều này chứng tỏ PGT Holdings là công ty tiềm năng đáng được chú ý với khả năng phát triển Tenbagger (gấp 10 lần như các công ty công nghệ Fintech) theo định hướng của ông Kakazu và được sự hỗ trợ dồi dào từ nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Nhật Bản. (PGT đã được nới room ngoại lên 85% - tạo điều kiện thuận lợi để giao thương và mở rộng mối quan hệ toàn cầu lên hơn bao giờ hết). Kết thúc phiên giao dịch cuối ngày 07/12/2021, PGT có giá 11.500 VND.

photo-1638894092080

Giá của PGT đang dần hồi phục.

PGT Holdings có tiền thân là Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex. Năm 2016, PGT thành lập công ty con là Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát (chuyên lĩnh vực cung ứng nguồn lao động), Công ty TNHH Vina Terrace Hotel (chuyên lĩnh vực khách sạn và đầu tư) hay góp vốn vào công ty TNHH BMF Microfinance (BMF) chuyên về lĩnh vực tài chính vi mô tại Myanmar.. Với tiềm năng cao khi đây là một công ty về M&A - mảng kinh doanh tốt trong bối cảnh sau đại dịch.

PGT tự tin là doanh nghiệp M&A có thể giúp các doanh nghiệp thực hiện các chiến lược chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả. Mặt khác, Vĩnh Đại Phát sẽ hoàn tất thu mua công ty Mỹ phẩm - Công ty chuyên về mảng chăm sóc và làm đẹp, mỹ phẩm trong năm 2021.

Bên cạnh đó, hoàn tất những kế hoạch của cuối năm 2021 và bước tiếp thực hiện vào năm 2022 của PGT Holdings đó là cung cấp cho thị trường Việt Nam những nguồn nhân lực có chất lượng cao. Từ đó, PGT sẽ làm cầu nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuận lợi đi đến bàn ký kết hợp tác phát triển bền vững. Qua các thông tin trên cho thấy, PGT Holdings là một trong những công ty tiềm năng đáng để đầu tư.

ENGLISH

After VN Index dropped deeply, PGT is gradually recovering, what should F0 investors do?

Monday's stock market started with a sharp drop of nearly 40 points (from 1482.05 points on December 3 to 1443.32 points on December 6), panic spread throughout the stock trading exchanges. What should F0 investors do to preserve profits?

photo-1638894094278

Focus on good stocks

Most of the stocks that are good have already recovered after the drop on last Monday, December 6. Despite having a strong drop in price, they are starting to recover. PGT Holdings stock (HNX) is one of them. Buying shares is buying the company itself, so investors should carefully study the information and potential economic development of that company in the future. The stock market can go up and down, but if a company's insides are really good, the price will still show up on the stock, sooner or later.

For example, the stock of PGT Holdings joint stock company - in the M&A industry (M&A) has recently received a lot of attention because of its clear development potential.

On November 31, 2021 in Japan, PGT HOLDINGS Joint Stock Company (Stock Code HNX: PGT) held a contract signing ceremony with IENT Joint Stock Company and became a strategic partner of online business through through the website "Tax Free Online.jp" a tax-free e-commerce service and door-to-door product delivery upon request for foreigners visiting Japan.

photo-1638894096600

The contract was signed to become a strategic partner with iENT company on doing business through the "Tax Free Online.jp" page for shopping with tax-free services", contributing to promoting the long-term cooperation relationship between both sides, at the same time exploiting the full potential of PGT_the company has the advantage of M&A and iENT the company has the advantage of technology.

Keep a cool head

F0 investors are often easy to buy and chase, have profits, don't sell right away, and want more profits. By the time the market dropped and didn't dare to sell, thinking it would recover, and finally fell to the bottom and wanted to sell, it was too late and turned from a stock surfer to a strategic shareholder. Therefore, experts recommend that F0 investors should monitor the stocks they buy, determine their profit targets, and how much they can accept risks to optimize their profitability and not be affected by the trend of the market.

Don't put all your eggs in one basket

Long-term investors will find that the market often goes up in lines, one line going down, another going up. When the VN-Index fell deeply, the stocks fell to the floor. If you hold three to five stocks in your account and choose the strongest ones in each line of banking, securities, steel, retail, M&A, real estate or oil and gas... then when this stock falls there will be other stocks compensate.

Flexibility to change categories

You should divide your investment by each category and keep at least 20% to 30% for reversal. ‘‘Cash is king’’. Holding your money can help you reduce your purchase price significantly when the market is down. For example, you buy 1000 shares of PGT at 13,000 VND, when PGT decreases, you buy another 1,000 shares at 11,000 VND and sell when the price is 12,500 VND, this helps to reduce the waiting time for PGT to reach 13,000 VND and you can get profit sooner.

Invest for the value of the business

Wise long-term investors always research valuable companies and invest for the long-term for sustainable returns. PGT Holdings - a company whose general director is a talented Japanese leader - Mr. Kakazu Shogo - who has over 10 years of business experience in Vietnam and many valuable relationships with major investors in Japan. On December 4, 2021, he attended a seminar for Japanese investors in Vietnam's stock market during the COVID-19 pandemic with the topic: ''Investing in Vietnam during the Covid Pandemic. 19''.

(Link for event reference: https://vetterbusiness.com/?page_id=24666).

This proves that PGT Holdings is a potential company worthy of attention with the ability to develop Tenbagger (10 times as much as Fintech technology companies) under Mr. Kakazu's direction and with abundant support from abroad, especially Japanese investors. (PGT has been extended foreign room to 85% - creating favorable conditions for trade and expanding global relationships like never before). At the end of the last trading session on December 7, 2021, PGT was priced at 11,500 VND.

photo-1638894099286

The price of PGT is gradually recovering.

PGT Holdings formerly known as Taxi Gas Saigon Petrolimex. In 2016, PGT established a subsidiary, Vinh Dai Phat One Member Co., Ltd (specializing in labor supply), Vina Terrace Hotel Co., Ltd (specializing in hotel and investment) or contributing capital to the company. BMF Microfinance Limited (BMF) specializes in microfinance in Myanmar.. With high potential as an M&A company - good business in the post-pandemic context.

PGT is confident that an M&A enterprise can help businesses implement strategies professionally, quickly and effectively. On the other hand, Vinh Dai Phat will complete the purchase of Cosmetics company - A company specializing in care and beauty, cosmetics in 2021.

In addition, completing the plans by the end of 2021 and the next step for implementation in 2022 of PGT Holdings is to provide the Vietnamese market with high-quality human resources. From there, PGT will act as a bridge between domestic and foreign businesses to easily come to the signing table of cooperation for sustainable development. Through the above information, PGT Holdings is one of the potential companies worth investing in.

PV
Ý kiến của bạn
Phát triển đô thị theo hướng xanh là xu hướng tất yếu của tương lai Phát triển đô thị theo hướng xanh là xu hướng tất yếu của tương lai

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), phát triển đô thị theo hướng xanh là một trong những xu thế toàn cầu tất yếu để giải quyết những thách thức lớn trong quá trình phát triển đô thị. Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư lo ngại việc xây dựng và phát triển công trình xanh sẽ khiến chi phí đầu tư tăng 20- 30%.