Sẽ công khai mọi dịch vụ công của ngành công an

Chính trị - xã hội
01:43 PM 07/12/2020

Sáng 7/12, tại TP. HCM, trong khuôn khổ Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bấm nút khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Sẽ công khai mọi dịch vụ công của ngành công an - Ảnh 1.

Thủ tướng bấm nút khai trương Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Việc khai trương và đưa Cổng dịch vụ công Bộ Công an (https://dichvucong.bocongan.gov.vn) đi vào hoạt động là dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Công an, thể hiện quyết tâm của Bộ Công an trong công cuộc cải cách, minh bạch hóa các thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần hướng tới xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động.

Tại thời điểm khai trương, Cổng dịch vụ công Bộ Công an cung cấp trực tuyến 289 thủ tục hành chính từ mức độ 2 trở lên; trong đó, cung cấp 7 dịch vụ công mức độ 3 về: Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước cho công dân Việt Nam; Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam; Đăng ký mẫu con dấu mới; Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu; Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; Đăng ký thêm con dấu; Đăng ký lại mẫu con dấu.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ Công An Trần Quốc Tỏ cho rằng, để “Cổng dịch vụ công Bộ Công an” hoạt động có hiệu lực, hiệu quả thiết thực, vấn đề đặt ra là phải tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung trước mắt, đó là nghiên cứu, phát triển các hệ thống nền tảng, sớm hoàn thành việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ Công an kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan Trung ương và địa phương theo chỉ đạo chung của Chính phủ; bảo đảm mọi thông tin của người dân, doanh nghiệp khi tương tác phải được bảo mật, an toàn và thông suốt.

Thứ hai, thực hiện tái cấu trúc các quy trình và phân cấp giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ điện tử từ Bộ đến công an các đơn vị, địa phương gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, từ đó đưa những tiện ích dịch vụ công nhanh chóng đến với người dân, doanh nghiệp.

Thứ ba, tổ chức bồi dưỡng nâng cao, tập huấn kỹ năng thao tác về giao nhận, giải quyết hồ sơ trên môi trường không gian mạng; nâng cao đạo đức công vụ cho lực lượng tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

P. Thủy
Ý kiến của bạn
Bình luận