SeABank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 hơn 4.800 tỷ đồng

Đầu tư và Tiếp thị
04:52 PM 05/04/2022

SeABank đặt mục tiêu năm 2022 sẽ đạt lợi nhuận 4.866 tỷ đồng. Các chỉ tiêu về huy động vốn, tăng trưởng tín dụng và tổng tài sản dao động từ 10 - 17%.

Theo tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vừa được công bố bởi SeABank (mã chứng khoán SSB), ngân hàng sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông vào cuối tháng 4.

Về kế hoạch kinh doanh năm nay, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.866 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng gần 50% so với năm 2021. 

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay cao hơn so với mục tiêu năm trước. Cụ thể năm trước SeABank đặt mục tiêu lợi nhuận 2.414 tỷ, tăng trưởng 39,6% và kết quả hoàn thành gần 135% kế hoạch đề ra.

Về hoạt động tín dụng năm 2022, nhà băng này định hướng tăng trưởng tối đa 17%, tương đương tăng thêm 24.000 tỷ đồng so với 2021, chất lượng nợ kiểm soát với nợ xấu thấp hơn 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Về huy động vốn, năm nay ngân hàng dự kiến tăng trưởng 16%, tương đương thêm 22.000 tỷ (gồm cả tiền gửi khách hàng, giấy tờ có giá và huy động từ tổ chức). 

Tổng tài sản dự kiến tăng 10%.

Tài liệu chuẩn bị cho đại hội cổ đông cũng cho thấy SeABank sẽ xin đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ngân hàng quyết định việc tăng vốn, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và đàm phán, lựa chọn, phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.


An Định
Ý kiến của bạn
Bình luận
Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội tiếp tục tăng cường hoạt động giao lưu, giới thiệu nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP cũng như đánh giá, phân loại và xếp hạng cho các sản phẩm mới.