Siết chặt quản lý, giám sát tại các trạm thu phí dịch vụ đường bộ

Chính sách
07:19 AM 29/01/2023

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án xây dựng đường bộ để kinh doanh, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ về công tác quản lý vận hành, thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ và công tác kiểm tra giám sát thu tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Theo Bộ GTVT, trong thời gian qua công tác quản lý vận hành, thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đã được các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, nhà cung cấp dịch vụ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ thực hiện cơ bản ổn định, việc triển khai đồng bộ công tác thu phí không dừng đã được sự đồng thuận cao, giảm thiểu ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Tuy nhiên, báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam về kết quả kiểm tra, giám sát công tác thu phí tại một số trạm thu phí sử dụng đường bộ vẫn còn xảy ra một số tồn tại như: chưa tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo về lưu lượng và doanh thu theo nội dung quy định trong hợp đồng dự án và quy định của Bộ GTVT; miễn, giảm phí dịch vụ sử dụng đường bộ chưa đúng đối tượng…

Siết chặt quản lý, giám sát tại các trạm thu phí dịch vụ đường bộ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Do đó, để chấn chỉnh, Bộ GTVT yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước và của hợp đồng dự án đối với việc quản lý thu, quản lý chi trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình dự án.  

Đồng thời xây dựng các giải pháp tăng cường quản lý nội bộ, kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý sự cố... để không xảy ra tiêu cực trong quá trình thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ. Cùng với đó, các doanh nghiệp phải tăng cường tự kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong công tác thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ.

Các doanh nghiệp phải phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương nơi đặt trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để giữ gìn an ninh, trật tự trong quá trình thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ; đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc giao thông, bảo đảm không xảy ra các hiện tượng tiêu cực, cản trở, gây phiền hà trong hoạt động thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ; xử lý kịp thời các hành vi gian lận trong quá trình thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ…

Nghiêm chỉnh chấp hành và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai công nghệ thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo chỉ đạo của Chính phủ đáp ứng đúng tiến độ yêu cầu; thực hiện, tuân thủ nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp được quy định tại hợp đồng dự án.

Bộ GTVT yêu cầy Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện nghiêm, đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình dự án đối với các dự án được giao quản lý cũng như chức năng quản lý nhà nước về hoạt động trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên hệ thống quốc lộ, đường cao tốc.

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra việc hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên hệ thống đường bộ theo quy định của pháp luật, quy định tại hợp đồng dự án.

Đồng thời, tăng cường áp dụng thu phí không dừng, triển khai các biện pháp, phương pháp khoa học để kiểm soát công tác thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của doanh nghiệp nhằm tránh thất thoát doanh thu. Quyết định theo thẩm quyền đối với việc tạm dừng thu, dừng thu khi phát hiện doanh nghiệp vi phạm quy định của hợp đồng dự án và quy định của pháp luật Nhà nước.

Nam Dương (T/h)
Ý kiến của bạn