Số doanh nghiệp thành lập mới tăng trở lại trong tháng 4

Doanh nghiệp
09:22 AM 30/04/2023

Sau tháng giảm nhẹ, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 4/2023 đã bật tăng trở lại với gần 16 nghìn doanh nghiệp, tăng 12,3% về số doanh nghiệp so với tháng trước và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 4/2023, cả nước có gần 16 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 154,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 119,1 nghìn lao động, tăng 12,3% về số doanh nghiệp, tăng 6,2% về vốn đăng ký và tăng 28,5% về số lao động so với tháng 3/2023.

So với cùng kỳ năm trước, các con số tương ứng tăng 6,4% về số doanh nghiệp, giảm 5,7% về số vốn đăng ký và tăng 13,7% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 9,7 tỷ đồng, giảm 5,4% so với tháng trước và giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng trở lại trong tháng 4 - Ảnh 1.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 4 tháng đầu năm 2023. Ảnh: TCTK

Như vậy, sau tháng giảm nhẹ, doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2023 đã bật tăng trở lại khi doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội kinh doanh quay trở lại. Điều này thể hiện rõ ở số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng với 9.610 doanh nghiệp, tăng 52,9% so với tháng trước và tăng 36,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, cả nước có 49,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 465 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 331,4 nghìn lao động, tăng 0,6% về số doanh nghiệp, giảm 26,8% về vốn đăng ký và giảm 4,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt 9,3 tỷ đồng, giảm 27,2% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu tính cả 604,6 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 17.174 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2023 là 1.069,6 nghìn tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có gần 29 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2022), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2023 lên 78,9 nghìn doanh nghiệp, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 19,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 4 tháng đầu năm nay có 501 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm trước; 11,9 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 6,5%; gần 37,4 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 3,7%.

Động thái tích cực này theo đánh giá của Bộ Kế hoạch Đầu tư chính là từ những chỉ đạo quyết liệt, liên tục của Chính phủ và các bộ ngành. Tại Nghị quyết số 58 vừa được ban hành, Chính phủ nhấn mạnh: tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp phát triển, coi việc tháo gỡ các rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ chính trị hàng đầu; khơi thông các điểm nghẽn với phương châm “sớm nhất, hiệu quả nhất”, huy động và giải phóng các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Đi kèm với đó, Chính phủ đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài. Cụ thể, Chính phủ yêu cầu hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước. Bên cạnh đó, khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng thị trường trong nước, ổn định việc làm cho người lao động gắn với các chính sách, giải pháp hỗ trợ người lao động, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động...

Về lâu dài, yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp được xác định là ưu tiên hàng đầu.

Thương Huyền (t/h)
Ý kiến của bạn
Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi QCVN:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ trong đó có nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ, thông tư có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2024.