Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có Tổng Giám đốc mới

Chứng khoán
02:29 PM 20/06/2023

Ông Nguyễn Anh Phong, Quyền Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội kể từ ngày 15/6/2023.

Sáng 20/6 tại Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội (HNX) đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Sở GDCK Hà Nội. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Long Chủ tịch Hội đồng thành viên SGDCK Việt Nam đã trao các Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát Sở GDCK Hà Nội. 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có Tổng Giám đốc mới  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Long Chủ tịch Hội đồng thành viên SGDCK Việt Nam đã trao các Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội.

Ông Nguyễn Anh Phong, Quyền Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội kể từ ngày 15/6/2023.

Cùng ngày, bà Ngô Thị Lan Hương, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam được điều động và bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Sở GDCK Hà Nội kể từ ngày 15/6.

Ông Nguyễn Anh Phong sinh năm 1976, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Ông Nguyễn Anh Phong làm việc trong ngành chứng khoán từ năm 1999, công tác tại UBCKNN và sau đó công tác tại SGDCK Hà Nội từ năm 2000, từng giữ các chức vụ Trưởng phòng, Giám đốc các phòng nghiệp vụ (2005 - 2011), Phó Tổng Giám đốc (2011 - 2021), Quyền Tổng Giám đốc (2021 - 2023). 

Bà Ngô Thị Lan Hương sinh năm 1985, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Tài chính Doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị - Đại học Toulon liên kết với Học viện Tài chính. Bà Ngô Thị Lan Hương công tác tại Sở GDCK Hà Nội từ năm 2007, từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc phòng Tổng hợp Pháp chế (2017-2018), Phó Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị (2018-2021), Trưởng Kiểm toán nội bộ (2019-2021). Từ tháng 10/2021, bà Ngô Thị Lan Hương công tác tại SGDCK Việt Nam, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng thành viên, Phó Trưởng kiểm toán nội bộ. 

Nhật Hà
Ý kiến của bạn