Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ: Hoạt động đạt kết quả cao trong năm 2022

Địa phương
04:54 PM 09/01/2023

Trong năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng các kịch bản tăng trưởng, phục hồi phát triển kinh tế đạt mức cao 12,64%.

Làm tốt công tác tham mưu, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp và các dịch bệnh mới xuất hiện; áp lực lạm phát gia tăng, giá nguyên liệu đầu vào, nhiên liệu cho sản xuất tăng cao… Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã tập trung chỉ đạo vừa phòng chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nghiên cứu, cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham mưu đề xuất nhiều giải pháp thực hiện mang lại hiệu quả, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh; đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan tham mưu tổng hợp giúp UBND thành phố chỉ đạo, điều hành thực hiện cơ bản đáp ứng Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022.

Cần Thơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đạt kết quả cao trong năm 2022 - Ảnh 1.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố hoàn thành, đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra năm 2022

Theo đó, trong năm 2022, đã thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt dự án NGO: 6 dự án; trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án NGO: 1 dự án; trình UBND thành phố phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư: 4 dự án; phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư: 2 dự án; phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chuẩn bị đầu tư: 1 dự án. Điều chỉnh nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và dự toán: 1 dự án. Sở KHĐT phê duyệt 2 dự án. Điều chỉnh bổ sung dự án: 3 dự án. 

Báo cáo UBND thành phố chủ trương giao UBND quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư Dự án Cải tạo mở rộng 5 nút giao trọng điểm trên địa bàn; Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo UBND thành phố việc điều chỉnh chủ dự án, chủ đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư của Sở Y tế sang Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố.

Tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể TP Cần Thơ năm 2022, thành lập mới 21 HTX; lũy kế đến nay toàn thành phố có 309 HTX hoạt động (trong đó 155 nông nghiệp, 25 công nghiệp - TTCN, 43 vận tải, 30 thương mại - dịch vụ, 49 xây dựng, 7 quỹ tín dụng), tổng vốn điều lệ: 730,097 tỷ đồng, 12.936 thành viên, 17.097 người lao động thường xuyên. Ngoài ra, đã tham mưu UBND thành phố Quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án, vốn đầu tư đăng ký hơn 29.000 tỷ đồng.

Hiện nay trên địa bàn thành phố có 99 dự án đang triển khai thực hiện, tổng diện tích khoảng 2.316,4 ha (trong đó: Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý, theo dõi 67 dự án đang triển khai thực hiện, tổng diện tích 1.124,4 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký theo chủ trương đầu tư là 65.471,2 tỷ đồng; Sở Xây dựng quản lý và theo dõi 32 dự án đang triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở, tổng diện tích khoảng 1.192 ha). Cấp mới 6 dự án FDI, vốn đăng ký 174,23 triệu USD; chấm dứt hoạt động 5 dự án với tổng vốn đăng ký 5,41 triệu USD.

Triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác rà soát các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách giai đoạn 2016-2020: đã rà soát thực tế tiến độ của 68 dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý. Qua đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND thành phố thu hồi chủ trương đầu tư 2 dự án, tổng diện tích 150,61 ha, tổng vốn đầu tư 652,15 tỷ đồng (Dự án Công viên vĩnh hằng Miền Tây do Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Bông Sen Vàng đầu tư; Dự án Bến xe khách Cờ Đỏ do Hợp tác xã Hiệp Đoàn - Ba Ngân đầu tư).

Cấp mới 3.308 lượt hồ sơ đăng ký mới doanh nghiệp

Năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã tiếp nhận 11.480 hồ sơ đăng ký kinh doanh, đã giải quyết 11.364 hồ sơ (15 hồ sơ trễ hạn do hệ thống thuế trả kết quả trễ hạn 11 HS, và 04 HS xử lý trễ), còn tồn 116 hồ sơ đã xử lý và chờ bổ sung. Cấp mới 3.308 lượt hồ sơ đăng ký mới doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc, trong đó 1.796 lượt hồ sơ đăng ký mới doanh nghiệp với tổng vốn 13.831,7 tỷ đồng. 

Thực hiện 4.822 lượt hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký, trong đó có 624 doanh nghiệp tăng vốn với số vốn là 24.349 tỷ đồng, có 70 doanh nghiệp giảm vốn với số vốn giảm là 3.729 tỷ đồng; 578 lượt doanh nghiệp và 196 đơn vị phụ thuộc đăng ký tạm ngừng; 197 lượt doanh nghiệp và 585 đơn vị phụ thuộc thực hiện xong lượt hồ sơ giải thể với tổng vốn là 2.575,3 tỷ đồng. Tỷ lệ hồ sơ doanh nghiệp nộp qua mạng điện tử (đến 31/12/2022): chiếm tỷ lệ 71,08% (cùng kỳ là 54,66%), tăng 16,42% so cùng kỳ).

Tham mưu cho lãnh đạo Sở, UBND thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Năm 2022, đã hỗ trợ doanh nghiệp phát hành Thông báo chiêu sinh (đào tạo online qua các ứng dụng Zoom, skype...) các lớp về Hướng dẫn Khai báo thuế và quyết toán thuế cho DNNVV, Khởi sự doanh nghiệp, đấu thầu qua mạng, bồi dưỡng thi sát hạch cấp giấy phép hành nghề đấu thầu. Phối hợp với các sở, ngành giới thiệu Doanh nghiệp tiên phong tham gia Chương trình tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC) cho Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KHĐT) xét duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố làm tốt tham mưu tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc trung ương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố làm tốt tham mưu tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc trung ương.

Hỗ trợ tư vấn cho 1.207 lượt doanh nghiệp

Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo tích cực, các thủ tục hành chính được rà soát, sửa đổi bổ sung để rút ngắn thời gian giải quyết cũng như giảm bớt các thành phần hồ sơ không phù hợp theo quy định pháp luật. Đặc biệt để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp được quan tâm đẩy mạnh, rút ngắn hơn nữa thời gian cấp đăng ký doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp thành lập mới, triển khai thực hiện thí điểm giải quyết một số hồ sơ thủ tục giải quyết trong một ngày làm việc cho doanh nghiệp nhằm rút ngắn thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Dịch vụ công đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử với mô hình dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được triển khai hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về sử dụng dịch công trực tuyến đăng ký doanh nghiệp nói riêng và các dịch vụ công trực tuyến nói chung, từ đó tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, minh bạch hóa quá trình xử lý thủ tục hành chính.

Hỗ trợ tư vấn về thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ước thực hiện năm 2022 trên 1.207 lượt doanh nghiệp: trong đó hỗ trợ tư vấn trực tiếp không thu phí cho 395 lượt doanh nghiệp, tư vấn qua điện thoại và email cho 377 lượt doanh nghiệp và thực hiện tư vấn thu phí dịch vụ theo quy định 435 doanh nghiệp (thành lập mới 205 doanh nghiệp, thay đổi nội dung ĐKKD là 202 doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 28 doanh nghiệp) với số tiền là 275.405.000 đồng. 

Trong năm 2022, đã triển khai 4 cuộc Thanh tra: đã kết thúc thanh tra 2 cuộc, Tham mưu Giám đốc Sở ký 2 kết luận thanh tra. Ban hành 5 Quyết định xử phạt, với số tiền phạt 130 triệu đồng (Trong đó: 1 Quyết định phạt cảnh cáo; 4 Quyết định phạt tiền); Đã nộp phạt: 4 Quyết định, với số tiền: 130 triệu đồng.

Làm tốt tham mưu tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương

Năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu và dự thảo các quyết định, chương trình, kế hoạch của UBND thành phố quán triệt, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và đầu tư công năm 2023 theo Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố... Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết của Chính phủ, Thành ủy, HĐND thành phố; Phối hợp tham mưu Báo cáo thẩm định nguồn vốn các dự án đầu tư công.

Ngoài ra, Sở tham mưu hoàn chỉnh nội dung Quy hoạch phát triển TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, trình HĐND thành phố quyết nghị thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phối hợp tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Bên cạnh đó, phối hợp tham mưu các nội dung theo kế hoạch tổ chức kỷ 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương.

Song song đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng tăng cường hơn nữa công tác quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn thành phố; công tác kiểm tra và giám sát đầu tư các dự án đảm bảo triển khai đúng tiến độ quyết định chủ trương đầu tư; quản lý hoạt động đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức theo quy định của pháp luật. 

Sở tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chỉ số thủ tục hành chính; Tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách, danh mục dự án mời gọi đầu tư trực tiếp trong kêu gọi đầu tư và nâng cao hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách; Phối hợp tổ chức hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất theo quy định Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Văn Dương - Hồng Ân
Ý kiến của bạn