Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam: Hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

Địa phương
12:46 PM 31/08/2021

Quảng Nam là địa phương có số lượng lớn doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Quảng Nam thực thi các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Nhà nước một cách tích cực đã thực sự giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, do tác động của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hành khách, dịch vụ lưu trú, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này việc làm không ổn định, thu nhập giảm, ước tính số lao động bị ảnh hưởng khoảng 40.000 người.

Nhằm triển khai các biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ người lao động, người dân và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam hỗ trợ người lao động, người dân, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 Ảnh D.L

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam đã chủ động phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh, đồng thời thông tin, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở.

Tổ chức thông tin, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, vướng mắc của các địa phương, doanh nghiệp về chính sách, đối tượng, điều kiện, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ; Ban hành văn bản đề nghị Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về việc tạm ứng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động là viên chức hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch và người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định cấp bổ sung kinh phí từ ngân sách nhà nước để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động là viên chức hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch (556,5 triệu đồng).

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh ban hành văn bản đề nghị Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Nam, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch tại điểm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội tỉnh thành lập tổ công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; ban hành thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam về thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID19.

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 4372/UBND-KTTH ngày 15/7/2021 về việc hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. 

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tổ chức ghi hình, phát sóng phỏng vấn lãnh đạo Phòng Lao động - Việc làm thuộc Sở, tổ chức phát thanh trên sóng phát thanh toàn tỉnh về những nội dung quy định chính sách hỗ trợ; Báo Quảng Nam đã đăng tải nhiều tin, bài viết thông tin các chính sách hỗ trợ.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, việc hỗ trợ người lao động, người dân và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định.

Về thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ

Theo báo cáo ngày 23/8 của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, các chính sách liên quan trong Nghị quyết 68 đã được triển khai tích cực ở nhiều sở ngành, địa phương. Ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã thông báo giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với 3.012 đơn vị, DN với số tiền hơn 41,93 tỷ đồng, thời gian tính từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022 (12 tháng).

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Về việc hỗ trợ hộ kinh doanh, bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam, UBND các huyện, thị xã, thành phố đang tích cực hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ để giải quyết chính sách hỗ trợ.

Về chính sách hỗ trợ người LĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đã phê duyệt 2 người nghỉ việc dưới 30 ngày với số tiền 3,71 triệu đồng, 28 người nghỉ việc từ 30 ngày trở lên với số tiền 103,88 triệu đồng (thuộc huyện Núi Thành). Hỗ trợ thêm 4 lao động nữ mang thai với số tiền 4 triệu đồng và 15 trẻ em dưới 6 tuổi với số tiền 15 triệu đồng.

Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc: Người lao động ngừng việc phải cách ly y tế 31 người (04 doanh nghiệp), số tiền 31 triệu đồng; Hỗ trợ thêm lao động nữ mang thai 01 người, số tiền 01 triệu đồng; trẻ em dưới 6 tuổi 10 trẻ em, số tiền là 10 triệu đồng.

Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế: Người đang điều trị COVID-19 (F0) đã phê duyệt hỗ trợ 01 người, số tiền 1,12 triệu đồng; các cơ sở điều trị đang tiếp tục lập danh sách, hồ sơ đề nghị hỗ trợ; Người cách ly y tế (F1) đã phê duyệt hỗ trợ tiền ăn cho 438 người, số tiền 457,52 triệu đồng; Hỗ trợ thêm trẻ em dưới 16 tuổi là F0, F1 đã phê duyệt hỗ trợ 48 trẻ em (F1), số tiền 48 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người LĐ là hướng dẫn viên du lịch đã phê duyệt hỗ trợ 49 người với số tiền 181,79 triệu đồng; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với 20 hướng dẫn viên du lịch với số tiền 74,2 triệu đồng.

Đặc biệt, chính sách hỗ trợ người sử dụng LĐ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đã phê duyệt 4 DN vay vốn để trả lương ngừng việc cho 121 LĐ với kinh phí 474,32 triệu đồng, đã giải ngân vốn vay đến DN. Chủ sử dụng LĐ vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất đã được phê duyệt 1 DN (44 LĐ) với kinh phí 172,48 triệu đồng và đã giải ngân vốn vay đến DN.

Về thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Đối với Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, TP Tam Kỳ, Điện Bàn, Duy Xuyên, Tiên Phước, Phú Ninh ban hành Quyết định phê duyệt hỗ trợ 429 người LĐ không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) với số tiền 835,5 triệu đồng. Đối tượng cách ly tập trung đã phê duyệt hỗ trợ 2.696 người, số tiền 2.156,08 triệu đồng.

Bên cạnh những việc làm và kết quả đã đạt được, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ ra những những khó khăn, hạn chế còn tồn đọng; đồng thời cũng có những đề xuất, kiến nghị cụ thể về việc triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, nhằm hỗ trợ đến mức tối đa, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người dân, người lao động và người sử dụng lao động chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Phùng Sơn
Ý kiến của bạn
Tăng trưởng xanh là xu thế cấp thiết Tăng trưởng xanh là xu thế cấp thiết

Thực hành ESG, cũng như triển khai các mô hình kinh doanh bền vững và tăng trưởng xanh nói chung, không chỉ là xu thế, mà còn là điều kiện bắt buộc. Nhiều đối tác thương mại, đầu tư lớn của Việt Nam hiện nay đều đã có những yêu cầu nghiêm ngặt về vấn đề này.