Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang: Giảm nhiều đơn vị hành chính cấp tỉnh và huyện

Địa phương
09:47 AM 28/10/2021

Trong 8 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang vẫn khắc phục khó khăn và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian này, Sở đã nỗ lực thực hiện giảm 16 phòng, 2 ban, 4 Chi cục của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; giảm 28 phòng thuộc Chi cục, 38 phòng thuộc đơn vị sự nghiệp của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Đối với UBND huyện, thành phố: Giảm 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện, chuyển một số đơn vị sang tự chủ chi thường xuyên.

Bên cạnh đó, Sở cũng tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch biên chế HCSN năm 2022 gửi Bộ Nội vụ thẩm định. Trình UBND tỉnh giao bổ sung biên chế viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập do sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Phối hợp với Sở Tài chính, BHXH tỉnh hướng dẫn việc xác định độ tuổi để thực hiện chính sách tinh giản biên chế; đồng thời thẩm định danh sách đối tượng tinh giản biên chế năm 2021, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 90 trường hợp.

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang: Giảm nhiều đơn vị hành chính cấp tỉnh và huyện - Ảnh 1.

Đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.

Trong thời gian này, Sở đã giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện xét tuyển viên chức y tế. Sự nỗ lực đã giúp tỉnh tuyển dụng được 156 viên chức y tế kịp thời bổ sung đội ngũ tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19; xét tuyển 394 giáo viên, giảng viên năm 2021, đảm bảo kịp thời bổ sung đội ngũ giáo viên cho năm học 2021- 2022,...

Về công tác xây dựng chính quyền, Sở đã tham mưu cho tỉnh tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,0%; bầu được 9/9 đại biểu Quốc hội khóa XV, 75/75 đại biểu HĐND tỉnh, 348/350 đại biểu HĐND cấp huyện, 5.003/5.165 đại biểu HĐND cấp xã, đảm bảo về cơ cấu thành phần theo hướng dẫn của UBTV Quốc hội. Đồng thời, tham mưu kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của HĐND, UBND tỉnh và thẩm định hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND cấp huyện đảm bảo theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Về công tác cải cách hành chính, sau nhiều cố gắng, giải pháp, kết quả Chỉ số PAR Index tỉnh Bắc Giang năm 2020 xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố (tăng 12 bậc so với năm 2019). Chỉ số SIPAS tỉnh Bắc Giang năm 2020 xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố (tăng 6 bậc so với năm 2019); ban hành Báo cáo số 121/BC-SNV ngày 7/7/2021 phân tích kết quả Chỉ số PAR Index; đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3478/KH-UBND ngày 14/7/2021 về cải thiện, nâng cao Chỉ số PAR Index tỉnh Bắc Giang năm 2021. 

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2021: Sở Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai tại 3 địa phương được Trung ương chọn để điều tra, khảo sát gồm: TP Bắc Giang, huyện Sơn Động và huyện Yên Dũng.

Để hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021, Giám đốc Sở Vũ Mạnh Hùng cho hay: Sở sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tiếp tục từng bước thẩm định các quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế. Tham mưu UBND tỉnh về công tác nhân sự, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức, trách nhiệm người đứng đầu trong thi hành nhiệm vụ năm 2021.

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Triển khai các kế hoạch về thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên, chuyên viên lên chuyên viên chính; thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ viên chức đối với giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp; bác sĩ, dược sĩ; từ cán sự lên chuyên viên; kế toán viên cao đẳng, trung cấp lên kế toán viên, viên chức chuyên ngành y tế hạng IV lên hạng III năm 2021...

Việt Dũng
Ý kiến của bạn
Bình luận