Sở Tài chính Quảng Ngãi: Bảo đảm nguồn tài chính phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội

Sự kiện
11:48 AM 30/09/2020

Thời gian qua, Sở Tài chính Quảng Ngãi đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong quản lý tài chính, ngân sách đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của Luật Ngân sách và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Từ đó, góp phần không nhỏ trong việc giữ ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở Tài chính Quảng Ngãi thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính Quảng Ngãi: Bảo đảm nguồn tài chính phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội - Ảnh 1.

Trụ sở cơ quan Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

Trong giai đoạn 2015-2020, Sở Tài chính đã phát huy vai trò hạt nhân trong việc tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chủ động tham mưu, thực hiện công tác quản lý điều hành ngân sách đúng quy định pháp luật, hiệu quả, giúp UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về tài chính - ngân sách.

Bên cạnh đó, Sở đã tích cực phối hợp cùng Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản phải thu vào ngân sách Nhà nước; triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, Sở Tài chính Quảng Ngãi cũng đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố nắm bắt thông tin về giá, về tình hình tiêu thụ sản phẩm đối với các mặt hàng Nhà nước quản lý giá, các mặt hàng thiết yếu có ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Tăng cường công tác quản lý giá theo nguyên tắc thị trường, thực hiện công khai thông tin về giá, kiểm soát giá đối với các mặt hàng thiết yếu, xử lý nghiêm việc điều chỉnh giá bất hợp lý.

Sở cũng tập trung thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành để sớm đưa các công trình, dự án đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thẩm định các dự án đầu tư có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn, phối hợp cùng các ngành tham mưu cho UBND tỉnh quyết định về chủ trương đầu tư các dự án, công trình để đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã làm hầu hết doanh nghiệp chịu tác động bất lợi, như: Sụt giảm doanh thu, khó khăn nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm, gián đoạn các chuỗi sản xuất. Sở Tài chính Quảng Ngãi đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, dự báo các phương án về nguồn thu, xây dựng kịch bản thu chi, điều hành ngân sách năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh để vừa hỗ trợ các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, vừa đảm bảo ngân sách phục vụ công tác điều hành của UBND tỉnh và phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Tài chính Quảng Ngãi cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến tiến độ thực hiện thu ngân sách nhà nước hằng tháng, hằng quý; đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 khi chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19; thực hiện các giải pháp khai thác, huy động các nguồn thu trên địa bàn để bù đắp một phần giảm thu khi tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch.

Sở Tài chính Quảng Ngãi: Bảo đảm nguồn tài chính phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội - Ảnh 2.

Ông Huỳnh Chánh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

Ông Huỳnh Chánh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu quản lý tài chính ngân sách đòi hỏi ngày càng phải khoa học, chặt chẽ, minh bạch hơn. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức của Sở Tài chính cần phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo; tăng cường học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; chủ động trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức cách mạng, khắc phục khó khăn, có như vậy mới đạt thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính-ngân sách và các nhiệm vụ chính trị được giao.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi cũng nhận định rằng, trong những tháng còn lại của năm 2020, Sở Tài chính chủ trì cùng các ngành, đơn vị tập trung tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước đạt theo kế hoạch đề ra. 

Đồng thời tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương, quản lý chặt các nguồn thu, đối tượng thu, tránh thất thu ngân sách; nuôi dưỡng nguồn thu để tăng thu ngân sách, hướng đến mục tiêu bảo đảm nguồn tài chính phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XII (diễn ra sáng ngày 27/6/2020) cho biết: Kết quả thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn từ năm 2015-2019 là 101.704 tỷ đồng, bình quân đạt 99,6%; tổng chi cân đối ngân sách là 77.160 tỷ đồng, tăng 46% so với dự toán toán HĐND tỉnh giao qua các năm.

Báo cáo này nhấn mạnh, trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng và tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm, kế hoạch tài chính 5 năm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đối với công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, Sở tham mưu xử lý những tồn tại khi thực hiện phương án giải thể một số doanh nghiệp, tổng hợp danh sách các doanh nghiệp chuyển giao quyền đại diện Chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC, triển khai thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

Trong công tác quản lý đầu tư, Sở cũng đã theo dõi, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, phân bổ vốn đầu tư trên hệ thống Tabmis; đôn đốc, tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư và các cơ chế chính sách liên quan lĩnh vực tài chính đầu tư.

Cùng với đó, tổ chức tiếp nhận, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; quá trình thẩm tra đã xuất toán những khoản chi bất hợp lý, tiết kiệm cho ngân sách 23 tỷ đồng. Đến nay không có dự án tồn đọng, chậm thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Nhiều chỉ tiêu trong nhiệm kỳ qua đã đạt được so với Nghị quyết đề ra.

Phùng Sơn
Ý kiến của bạn
Bình luận