Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đối thoại với doanh nghiệp về đất đai

Địa phương
09:52 AM 10/08/2022

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) về lĩnh vực đất đai và các vấn đề thuộc chức năng quản lý Nhà nước, ngày 9/8, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. HCM (ITPC) phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị "Đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền".

Hội nghị thu hút hơn 100 đại diện của các DNNN tham dự, hơn 40 câu hỏi liên quan đến các vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, gia hạn quyền sử dụng đất (SDĐ), ký hợp đồng và tính tiền SDĐ của DNNN trên địa bàn TP.HCM đã được giải đáp.

Tại hội nghị, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) đặt câu hỏi, vào năm 1998, SATRA được UBND TP.HCM giao làm chủ đầu tư chợ đầu mối, năm 2021 và 2003 SATRA được tạm giao đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích quy hoạch chợ đầu mối. Công ty đã hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất được tạm giao trước khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành. Nay SATRA có được xem xét để được giao đất chính thức không, đề nghị hướng dẫn thủ tục xin giao đất chính thức?

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM đối thoại với doanh nghiệp về đất đai - Ảnh 1.

Ông Võ Công Lực, Trưởng phòng Quản lý đất Sở TN&MT TP.HCM trả lời hàng loạt câu hỏi của các doanh nghiệp

Ông Võ Công Lực, Trưởng phòng Quản lý đất Sở TN&MT TP.HCM, cho biết tại điều 52 Luật Đất đai 2013, quy định: "Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SDĐ là kế hoạch SDĐ hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; nhu cầu SDĐ thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích SDĐ".

Tại khoản 3 điều 58 Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SDĐ để thực hiện dự án đầu tư: "Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SDĐ để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây: Có năng lực tài chính để bảo đảm việc SDĐ theo tiến độ của dự án đầu tư; Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư; Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang SDĐ do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác".

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM đối thoại với doanh nghiệp về đất đai - Ảnh 2.

Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp với chính quyền TP.HCM do ITPC phối hợp với Sở TN&MT tổ chức

Còn tại điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ TN&MT, quy định: Hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền SDĐ đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Theo đó, người xin giao đất, thuê đất nộp một bộ hồ sơ đối với dự án phải trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm: a) Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này; b) Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư. 

Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc SDĐ hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; c) Văn bản thẩm định nhu cầu SDĐ, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất quy định tại khoản 3 điều 58 của Luật Đất đai và điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất. 

Cơ quan TN&MT có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM đối thoại với doanh nghiệp về đất đai - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Thành ủy viên - Giám đốc Sở TNMT

Do đó, để có cơ sở báo cáo UBND TP.HCM đối với hồ sơ nêu trên của SATRA, Sở TN&MT đề nghị Công ty SATRA liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để lập thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư. Liên hệ UBND cấp huyện nơi có đất thực hiện dự án để đăng ký vào kế hoạch SDĐ hàng năm cấp huyện làm cơ sở thẩm định trình phê duyệt theo quy định.

"Sau khi SATRA được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án và kế hoạch SDĐ hàng năm cấp huyện được phê duyệt trong đó có dự án chợ đầu mối nêu trên của công ty, đề nghị công ty nộp hồ sơ tại Sở TN&MT với các thành phần hồ sơ quy định tại điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ TN&MT làm cơ sở để Sở TN&MT trình, tham mưu UBND TP.HCM theo quy định", ông Võ Công Lực trả lời.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM đối thoại với doanh nghiệp về đất đai - Ảnh 4.

Tại hội nghị, bà Trương Thị Hương Giang thuộc Tổng Công ty Liskin cũng nêu ra nhiều vấn đề gây khó khăn cho DN. Đó là tiền thuê đất phải theo ranh giới, do đó việc điều chỉnh ranh phải do Sở TN&MT điều chỉnh. Đơn giá thuê đất, có nhiều DN được giao đất nhưng không có tiền thuê. Đề nghị Sở TN&TM tiến hành ký hợp đồng thuê đất vì nhiều DN đến nay vẫn chưa có hợp đồng thuê đất, DN làm đơn xin nộp tiền thuê đất cũng không được nộp. Đây là thực trạng, nếu tính đủ, tính đúng tiền thuê đất theo thời điểm thì nhiều DN sẽ chết. Vì nhiều năm DN chưa được có hợp đồng.

Nhiều DN đề nghị trả lại đất nhưng không được xem xét. Họ cũng không được cho thuê vì không có chức năng kinh doanh bất động sản, do không được cho thuê nên làm đơn trả nhưng vẫn không được. Đề nghị đính chính trên giấy chứng nhận quyền SDĐ khi mục đích có thay đổi. Vì nếu có thay đổi theo quy hoạch thì về lý phải thay đổi, điều chỉnh cho DN (ví dụ khu vực đó quy hoạch trường học, bệnh viện và phải dời cơ sở sản xuất đi chỗ khác, thì phải thay quy hoạch cho DN).

Về vấn đề bà Giang đặt ra, đại diện Phòng quản lý đất thuộc Sở TN&MT TP.HCM, cho biết trách nhiệm điều chỉnh ranh đất (chồng lấn ranh), Sở sẽ rà soát vì chồng lấn có nhiều nguyên nhân, có thể do sơ sót khi đo đạc. Nếu có trường hợp cụ thể sẽ rà doát lại để trình UBND TP.HCM điều chỉnh ranh và điều chỉnh giấy chứng nhận quyền SDĐ. Về giá thuê đất, khi có quyết định cho thuê đất, thì Sở TN&TM sẽ gửi phiếu sang Cục thuế TP.HCM để xem đơn giá thuê là bao nhiêu. Khi cơ quan thuế trả lời, lúc đó có quyết định cho thuê cùng đơn giá.

Đối với việc DN xin trả lại đất đã thuê nhưng Nhà nước không nhận, ví như Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (SAGRI), đã xin trả với lý do không thể gánh nổi tiền thuê đất hàng năm. Do SAGRI là công ty Nhà nước, chờ sắp xếp theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại xử lý tài sản công. Do đó, khi xử lý xong mới có phương án tiếp theo.

Cũng theo đại diện Sở TN&TM TP.HCM, việc đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền SDĐ nếu có cụ thể, Sở sẽ rà soát, điều chỉnh. Còn về điều chỉnh mục đích SDĐ thì DN phải sử dụng đúng mục đích theo phương án đã được phê duyệt.

Hoàng An - Lê Hải
Ý kiến của bạn
Bình luận
Bãi Sao - Bãi Kem ngày ấy bây giờ và câu chuyện về một "ngôi sao" hy vọng của du lịch Phú Quốc Bãi Sao - Bãi Kem ngày ấy bây giờ và câu chuyện về một "ngôi sao" hy vọng của du lịch Phú Quốc

Tên Bãi Sao có nguồn gốc từ truyền thuyết về loài sao biển - loài vật có khả năng tái sinh, và trên thực tế bãi biển “vang bóng một thời” của Phú Quốc này cũng đang chờ ngày “tái sinh” với một tầm vóc khác trên bản đồ du lịch quốc tế.