Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai: Sôi nổi các phong trào thi đua

Địa phương
09:32 PM 12/10/2023

Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã chú trọng tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương, của ngành Tư pháp.

Phát động các phong trào thi đua

Đồng chí Lê Ngọc Quỳnh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai cho biết, nhằm triển khai, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương và các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh phát động lập thành tích thực hiện các sự kiện lớn của ngành đồng thời phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua năm 2022, ngay từ đầu năm 2023, Ban Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã sát sao tập trung chỉ đạo triển khai công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị.

photo-1697118105543

Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai phát động các phong trào thi đua trong năm 2023.

Cụ thể, Sở đã quán triệt triển khai thông qua các hình thức như lồng ghép vào các cuộc họp cơ quan, đồng thời ban hành các văn bản triển khai đăng ký thi đua năm 2023; công văn tham gia ý kiến Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua và Phụ lục cách đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023.

Việc xây dựng Kế hoạch phát động, tổ chức các phong trào thi đua của đơn vị được thực hiện theo các kế hoạch tổ chức phong trào thi đua do Chính phủ, Bộ, Khu vực thi đua và các địa phương phát động, gắn với nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai được phân công làm Trưởng Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. Với trách nhiệm được giao, Sở Tư pháp Lào Cai đã chủ động đã triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động của Khu vực theo chỉ đạo và hướng dẫn của Vụ thi đua - Khen thưởng Bộ Tư pháp; tổ chức thực hiện ký giao ước thi đua năm 2023 với các cơ quan Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đảm bảo thời gian quy định; tổng hợp đăng ký các danh hiệu thi đua của các đơn vị trong Khu vực gửi Bộ Tư pháp; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo định kỳ các phong trào thi đua theo quy định.

Hưởng ứng tích cực

Với chủ đề phong trào thi đua của Bộ Tư pháp "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", Sở Tư pháp đã chủ động xây dựng Chương trình công tác, xác định rõ trách nhiệm thực hiện và tiến độ thực hiện nhiệm vụ trong năm.

Đồng thời tích cực tham gia hưởng ứng, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua và đã đạt được thành tích trong các lĩnh vực chuyên môn như Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản Quy phạm pháp luật; Công tác Theo dõi thi hành pháp luật và Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Công tác Hành chính - Bổ trợ Tư pháp; Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hoà giải ở cơ sở; Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng; Công tác của Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản; Công tác của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Công tác của Phòng Công chứng số 1; Công tác tổ chức, xây dựng ngành.

Hơn nữa, các phong trào thi đua như "Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã có 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã thực hiện việc đăng ký cam kết thực hiện trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hoạc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phong trào thi đua "Cả nước chung sức vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" và phong trào "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2023 - 2025 đã hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh nghèo vượt khó.

Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở" bám sát vào nội dung, tiêu chí cụ thể để đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, từng bước chấn chỉnh, nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp trong việc tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; gắn thực hiện văn hóa công sở với việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; tập trung chỉnh trang nơi tiếp công dân đến liên hệ công tác... đã tạo ra sự chuyển biến tốt trong nhận thức và hành động của công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành... tạo môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại; cơ quan xanh, sạch đẹp, an toàn, bảo đảm tính trang nghiêm, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Phong trào thi đua của ngành Tư pháp Lào Cai ước thực hiện đến hết năm 2023 đã được triển khai đồng bộ, toàn diện với các giải pháp thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, được đông đảo công chức, viên chức trong ngành tích cực hưởng ứng với quyết tâm cao, tạo sự đoàn kết gắn giữa các tập thể, nhân trong ngành; góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt Chương trình công tác Tư pháp năm 2023.

Việt Dũng
Ý kiến của bạn
Tín dụng tập trung vào các động lực tăng trưởng kinh tế Tín dụng tập trung vào các động lực tăng trưởng kinh tế

Phát biểu tại họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, sáng ngày 23/7, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú, nhấn mạnh giải pháp đẩy mạnh các chương trình, chính sách tín dụng đặc thù.